De Big Jump in Brakel: Zwalmbeek steeds rijker aan vissoorten

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Brakel wordt er in de Zwalmbeek gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Zwalmbeek

Aquafin leverde onlangs grote inspanningen om de waterkwaliteit van de Zwalm te verbeteren met de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brakel-Michelbeke en de vernieuwing en de aanleg van rioleringen. Momenteel is Aquafin nog volop bezig met de opbouw van de zuiveringsinstallatie van Zwalm-Rozebeke.

Dankzij deze nieuwe infrastructuur zal binnenkort 65% van het afvalwater in de streek aangesloten zijn op het waterzuiveringssysteem van Aquafin. Dit percentage ligt nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde, hetgeen vooral te wijten is aan het grote aantal afgelegen woningen. Het afvalwater van deze huizen wordt individueel gezuiverd omdat het niet haalbaar is om ze aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

De waterkwaliteit van de Zwalmbeek verbetert gestaag. In de jaren ’90 was zowel de chemische als de biologische kwaliteit van het water nog ontoereikend, terwijl het water in beide opzichten nu van een goede kwaliteit is. In de Zwalmbeek komen bovendien opnieuw meer vissoorten voor. De verbeterde waterkwaliteit is bijvoorbeeld goed nieuws voor de rivierdonderpad, die opwaarts in de beek aanwezig is. Het diertje zal hoogstwaarschijnlijk zijn leefgebied uitbreiden.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!