De Big Jump in Betekom: waterkwaliteit Demer leidt tot grotere vispopulatie

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Betekom wordt er in de Demer gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Demer

De voorbije jaren investeerde Aquafin fors om de waterkwaliteit van de Demer op te krikken. De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wolfsdonk, Messelbroek, Rillaar en Aarschot zuiveren samen het afvalwater van 41.000 inwoners, waardoor dagelijks een kleine 5 miljoen liter minder vervuild afvalwater in de Demer geloosd wordt. De voorbije 5 jaar plaatste Aquafin ook verschillende nieuwe collectoren in het zuiveringsgebied van Wolfsdonk om het afvalwater van nog eens 3000 inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringstelsel. Daar bovenop werd in 2009 de zuiveringsinstallatie van Rillaar gerenoveerd.

Dankzij deze inspanningen blijft de waterkwaliteit van de Demer nabij Aarschot beetje bij beetje verbeteren. Aan het einde van de jaren ’90 was de rivier nog matig verontreinigd, terwijl ze tegenwoordig reeds een aanvaardbare kwaliteit heeft. Het effect van deze verbeteringen op het waterleven komt langzaam maar zeker op gang. Het visbestand van de Demer werd voor het laatst gemeten werd in 2006. Toen werd het nog als ontoereikend beoordeeld, maar de grote aanwezigheid van de driedoornige stekelbaars was een enorme opsteker. Dit is namelijk een pionierssoort die na saneringen dikwijls als eerste soort verschijnt en die nadien in aantal afneemt wanneer er andere soorten beginnen op te duiken. Andere soorten die in 2006 reeds aangetroffen werden zijn onder meer riviergrondel, blauwbandgrondel en blankvoorn. Hoogstwaarschijnlijk zijn er momenteel dus nog veel meer vissoorten te vinden in de Demer.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!