Skip to Content

De Big Jump in Betekom: waterkwaliteit Demer leidt tot grotere vispopulatie

Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Betekom wordt er in de Demer gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Demer

De voorbije jaren investeerde Aquafin fors om de waterkwaliteit van de Demer op te krikken. De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wolfsdonk, Messelbroek, Rillaar en Aarschot zuiveren samen het afvalwater van 41.000 inwoners, waardoor dagelijks een kleine 5 miljoen liter minder vervuild afvalwater in de Demer geloosd wordt. De voorbije 5 jaar plaatste Aquafin ook verschillende nieuwe collectoren in het zuiveringsgebied van Wolfsdonk om het afvalwater van nog eens 3000 inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringstelsel. Daar bovenop werd in 2009 de zuiveringsinstallatie van Rillaar gerenoveerd.

Dankzij deze inspanningen blijft de waterkwaliteit van de Demer nabij Aarschot beetje bij beetje verbeteren. Aan het einde van de jaren ’90 was de rivier nog matig verontreinigd, terwijl ze tegenwoordig reeds een aanvaardbare kwaliteit heeft. Het effect van deze verbeteringen op het waterleven komt langzaam maar zeker op gang. Het visbestand van de Demer werd voor het laatst gemeten werd in 2006. Toen werd het nog als ontoereikend beoordeeld, maar de grote aanwezigheid van de driedoornige stekelbaars was een enorme opsteker. Dit is namelijk een pionierssoort die na saneringen dikwijls als eerste soort verschijnt en die nadien in aantal afneemt wanneer er andere soorten beginnen op te duiken. Andere soorten die in 2006 reeds aangetroffen werden zijn onder meer riviergrondel, blauwbandgrondel en blankvoorn. Hoogstwaarschijnlijk zijn er momenteel dus nog veel meer vissoorten te vinden in de Demer.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar