De Big Jump in Betekom: waterkwaliteit Demer leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Betekom: waterkwaliteit Demer leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Betekom organiseert Natuurpunt een springplaats in de Demer aan de Demerbrug.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Groeiende vispopulatie

De voorbije jaren investeerde Aquafin fors om de waterkwaliteit van de Demer op te krikken. De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wolfsdonk, Messelbroek, Rillaar en Aarschot zuiveren samen het afvalwater van 41.000 inwoners, waardoor dagelijks een kleine 5 miljoen liter minder vervuild afvalwater in de Demer geloosd wordt. De voorbije 5 jaar plaatste Aquafin ook verschillende nieuwe collectoren in het zuiveringsgebied van Wolfsdonk om het afvalwater van nog eens 3000 inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringstelsel. Daar bovenop werd in 2009 de zuiveringsinstallatie van Rillaar gerenoveerd.

Dankzij deze inspanningen blijft de waterkwaliteit van de Demer nabij Aarschot beetje bij beetje verbeteren. Aan het einde van de jaren ’90 was de rivier nog matig verontreinigd, terwijl ze tegenwoordig reeds een aanvaardbare kwaliteit heeft. Het effect van deze verbeteringen op het waterleven komt langzaam maar zeker op gang. Het visbestand van de Demer werd voor het laatst gemeten in 2006. Toen werd het nog als ontoereikend beoordeeld, maar de grote aanwezigheid van de driedoornige stekelbaars was een enorme opsteker. Dit is namelijk een pionierssoort die na saneringen dikwijls als eerste soort verschijnt en die nadien in aantal afneemt wanneer er andere soorten beginnen op te duiken. Andere soorten die in 2006 reeds aangetroffen werden zijn onder meer riviergrondel, blauwbandgordel en blankvoorn. Hoogstwaarschijnlijk zijn er momenteel dus nog veel meer vissoorten te vinden in de Demer.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsbieden in de omgeving van Betekom