De Big Jump in Berlare: waterkwaliteit Donkmeer leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Berlare: waterkwaliteit Donkmeer leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Berlare organiseert Natuurpunt een springplaats in het Donkmeer ter hoogte van het Infokantoor.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Groeiende vispopulatie

Het Donkmeer in Berlare heeft een goede biologische kwaliteit en is fysisch-chemisch matig verontreinigd. Dat komt onder andere doordat de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur van Berlare langsheen de Schelde reeds enige tijd goed is uitgebouwd. Aquafin zuivert zowat al het huishoudelijk afvalwater van Berlare, Overmere, Uitbergen, het recreatiegebied rond het Donkmeer en de woningen aan de Gentsesteenweg in Zele. In de komende jaren staan vooral renovaties en afkoppelingen van regenwater en afvalwater op het programma, recent werd de afkoppeling van de riolering Kruyenberg gerealiseerd.

Op het Donkmeer zijn 14 vissoorten opgemerkt, waaronder vooral brasem, blankvoorn, pos en karper. Er is een duidelijke aanwezigheid van goede paai- en opgroeigebieden in combinatie met goede voedselomstandigheden. Jaarlijks wordt er in het Donkmeer snoek, blankvoorn en brasem uitgezet.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014