De Big Jump in Antwerpen: waterkwaliteit Groot Schijnt verbetert

De Big Jump in Antwerpen: waterkwaliteit Groot Schijnt verbetert

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Antwerpen organiseert Natuurpunt een springplaats in het Bonapartedok aan het MAS.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van het Groot Schijn

Het Groot Schijn stroomt door verstedelijkt gebied en wordt dus historisch zwaar belast door de vele rioolaansluitingen. Gelukkig sloot Aquafin al veel rioleringen aan op de rioolwaterzuiveringinstallaties van Wommelgem en Deurne. Het bedrijf vernieuwde in 2006 de installatie in Deurne, zodat die kon voldoen aan de Europese zuiveringsnormen. Momenteel lopen de uitbreidingswerken van de installatie van Wommelgem af zodat al het toekomende afvalwater kan gezuiverd worden.

De inspanningen van Aquafin werpen duidelijk hun vruchten af, want zowel de biologische als de chemische waterkwaliteit van het Groot Schijn verbeterde de laatste jaren aanzienlijk. Voorlopig heeft deze verbetering echter nog geen effect op het visbestand, de stekelbaars is de enige soort die je er aantreft.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Antwerpen
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie at Aquafin