De Big Jump in Aalst: waterkwaliteit Dender leidt tot grotere biodiversiteit

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Aalst wordt gesprongen in de Dender.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Dender

Aquafin heeft de voorbije jaren zijn uiterste best gedaan om in Aalst de waterkwaliteit van de Dender te verbeteren. Onlangs plaatste het nog een collector aan de Ninovesteenweg voor de aansluiting van 1200 inwoners. Daardoor is nu ongeveer 97% van het afvalwater aangesloten op het rioleringsstelsel. Het opgevangen water wordt gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalst.

Stroomopwaarts vernieuwde Aquafin recent nog de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke, waardoor daar nu dagelijks meer dan 10 miljoen liter afvalwater gezuiverd wordt. Verder staat in 2014 nog de bouw van collector Wildebeek in Liedekerke op het programma, die het afvalwater van nog eens 3.000 inwoners zal opvangen. 

Al deze inspanningen zorgen ervoor dat er heel wat minder afvalwater ongezuiverd de Dender in stroomt. ierdHHHier

    Dat het daardoor ook de goede kant opgaat met de waterkwaliteit van de Dender, bewijzen de vissen. Tijdens afvissingen werd duidelijk dat er 19 verschillende vissoorten zwemmen in de Dender, waaronder alver, bittervoorn, bot, Europese meerval en rietvoorn.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!