Daknam maakt zich klaar voor zuiver water

Donderdag 24 januari 2013 — De bouw van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie net buiten de dorpskern van Daknam schiet goed op. Alle constructies staan er, enkel het elektromechanisch gedeelte moet nog geïnstalleerd worden. Dit zal nog enkele maanden in beslag nemen. Aquafin verwacht dat in de loop van april het eerste afvalwater gezuiverd zal worden. Intussen zal Aquafin de toevoercollector optimaliseren. Die werken starten in februari.

Wim De Belie, projectmanager van Aquafin, verduidelijkt wat er gaat gebeuren: “We zullen voornamelijk het regenwater scheiden van het afvalwater. Al het water van Daknam belandt nu via een ingebuisde beek in de natuur, op de plaats waar we nu onze zuiveringsinstallatie aan het bouwen zijn. Het gaat om een mengsel van afval- en regenwater, met andere woorden verdund afvalwater. Die verdunning hypothekeert het rendement van de zuiveringsinstallatie. Daarom zullen we een volledig nieuw gescheiden stelsel aanleggen, met aparte buizen voor het propere hemelwater en het vuile afvalwater. Hiervoor zal er gewerkt worden vanaf de installatie tot aan de Reinaertdreef.”

Het officiële startschot wordt gegeven op 11 februari, dan zal er gestart worden met de opbraak van de weg en de aanleg van de nieuwe rioleringen. Ondertussen zijn de nutsbedrijven druk bezig met de aanpassingswerken aan hun leidingen, zodat de rioleringswerken zo vlot mogelijk kunnen verlopen. Wim De Belie: “Om de bereikbaarheid van de woningen maximaal te kunnen garanderen, zullen we de werken in verschillende fasen uitvoeren, met als eerste het stuk van de zuiveringsinstallatie tot halverwege het kerkplein. Zo blijft het plein gedurende de werken maximaal bereikbaar”

Ook de stad Lokeren participeert in dit project. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal verfraaiingswerken uit te voeren en Daknam wat veiliger te maken door het verfraaien van de rijweg, het aanleggen van voetpaden en parkeerstroken,  en door verkeersremmende maatregelen in te voeren.

De stad Lokeren meldt dat het tijdens de eerste fasen niet mogelijk zal zijn Daknam-Dorp te bereiken via de Daknamstraat. Het verkeer van en naar Daknam wordt omgeleid via de N70, de Eksaardebaan, de Gentdam en de Middendam. De handelaars blijven vlot bereikbaar via deze omleidingsroute.

Ook voor de bussen van lijn 27 (Lokeren-Eksaarde-Sinaa) wordt een omleiding voorzien. Zij zullen via de Eksaardebaan en de N70 naar Lokeren rijden. Wie toch de bus wil nemen in Daknam kan terecht bij de belbuscentrale op het nummer 09 210 94 94.

Op donderdag 24 januari 2013 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere werfcommunicatie. Uiteraard bent ook u van harte uitgenodigd om dit infomoment bij te wonen. Het zal doorgaan in zaal Dacknamdak, Daknam-Dorp 89 te Lokeren-Daknam. De start is voorzien om 19u30.