Skip to Content

Daknam maakt zich klaar voor zuiver water

De bouw van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie net buiten de dorpskern van Daknam schiet goed op. Alle constructies staan er, enkel het elektromechanisch gedeelte moet nog geïnstalleerd worden. Dit zal nog enkele maanden in beslag nemen. Aquafin verwacht dat in de loop van april het eerste afvalwater gezuiverd zal worden. Intussen zal Aquafin de toevoercollector optimaliseren. Die werken starten in februari.

Wim De Belie, projectmanager van Aquafin, verduidelijkt wat er gaat gebeuren: “We zullen voornamelijk het regenwater scheiden van het afvalwater. Al het water van Daknam belandt nu via een ingebuisde beek in de natuur, op de plaats waar we nu onze zuiveringsinstallatie aan het bouwen zijn. Het gaat om een mengsel van afval- en regenwater, met andere woorden verdund afvalwater. Die verdunning hypothekeert het rendement van de zuiveringsinstallatie. Daarom zullen we een volledig nieuw gescheiden stelsel aanleggen, met aparte buizen voor het propere hemelwater en het vuile afvalwater. Hiervoor zal er gewerkt worden vanaf de installatie tot aan de Reinaertdreef.”

Het officiële startschot wordt gegeven op 11 februari, dan zal er gestart worden met de opbraak van de weg en de aanleg van de nieuwe rioleringen. Ondertussen zijn de nutsbedrijven druk bezig met de aanpassingswerken aan hun leidingen, zodat de rioleringswerken zo vlot mogelijk kunnen verlopen. Wim De Belie: “Om de bereikbaarheid van de woningen maximaal te kunnen garanderen, zullen we de werken in verschillende fasen uitvoeren, met als eerste het stuk van de zuiveringsinstallatie tot halverwege het kerkplein. Zo blijft het plein gedurende de werken maximaal bereikbaar”

Ook de stad Lokeren participeert in dit project. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal verfraaiingswerken uit te voeren en Daknam wat veiliger te maken door het verfraaien van de rijweg, het aanleggen van voetpaden en parkeerstroken,  en door verkeersremmende maatregelen in te voeren.

De stad Lokeren meldt dat het tijdens de eerste fasen niet mogelijk zal zijn Daknam-Dorp te bereiken via de Daknamstraat. Het verkeer van en naar Daknam wordt omgeleid via de N70, de Eksaardebaan, de Gentdam en de Middendam. De handelaars blijven vlot bereikbaar via deze omleidingsroute.

Ook voor de bussen van lijn 27 (Lokeren-Eksaarde-Sinaa) wordt een omleiding voorzien. Zij zullen via de Eksaardebaan en de N70 naar Lokeren rijden. Wie toch de bus wil nemen in Daknam kan terecht bij de belbuscentrale op het nummer 09 210 94 94.

Op donderdag 24 januari 2013 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere werfcommunicatie. Uiteraard bent ook u van harte uitgenodigd om dit infomoment bij te wonen. Het zal doorgaan in zaal Dacknamdak, Daknam-Dorp 89 te Lokeren-Daknam. De start is voorzien om 19u30.

Contacteer ons
Els Middernacht hoofd dienst openbare werken, stad Lokeren
Sabine Van Rysselberghe schepen openbare werken, Stad Lokeren
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Wim De Belie projectmanager, Aquafin
Els Middernacht hoofd dienst openbare werken, stad Lokeren
Sabine Van Rysselberghe schepen openbare werken, Stad Lokeren
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Wim De Belie projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar