Buis in duurzaam geopolymeerbeton voor het eerst aangelegd bij rioleringswerken in Duffel

Buis in duurzaam geopolymeerbeton voor het eerst aangelegd bij rioleringswerken in Duffel

Materialen die gebruikt worden in de infrastructuursector, hebben vaak een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Als grote opdrachtgever stimuleert Aquafin de sector om te investeren in duurzame innovatie waarmee ze een verschil kunnen maken. Betonproducent Tubobel Group uit Tessenderlo ontwikkelde samen met het Finse bedrijf Betolar een buis op basis van een duurzaam alternatief voor cement: Geoprime®. De eerste buis uit dit nieuwe materiaal werd vandaag aangelegd bij de rioleringswerken van Aquafin in Duffel.

Elk jaar legt Aquafin voor het Vlaamse Gewest ongeveer 200 kilometer leidingen aan om het huishoudelijk afvalwater vanuit de gemeentelijke riolen te transporteren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De keuze van het buismateriaal dat hiervoor wordt gebruikt, hangt in grote mate af van het projectontwerp. Er bestaan buizen in kunststof, gres (vette klei) en beton. Klassiek beton is een mengsel van granulaten, zand, water en cement. ​ Het is voornamelijk bij de productie van dat cement dat er CO2 vrijkomt. Ook al heeft beton een relatief lage CO2-voetafdruk, de schaal waarop het materiaal wordt toegepast (beton is na water het meest gebruikte materiaal op aarde) zorgt ervoor dat ongeveer 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot aan beton kan worden toegewezen. ​ ​ Door dit schaaleffect kan een koolstofarm alternatief voor cement een grote rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Bijproduct als bindmiddel

In de Geoprime®-buis van Tubobel is het bindmiddel een geactiveerd geopolymeer. Deze geopolymeren zijn bijproducten uit de staalproductie. Doordat er geen cement gebruikt wordt als grondstof, maar wel een bestaand bijproduct, ligt de CO2-uitstoot van Geoprime® qua grondstofgebruik maar liefst 78% lager dan bij klassiek beton (Levenscyclusanalyse niveau A1 & A2). De Geoprime®-buizen, zijn bedoeld voor buffering en transport van regenwater. Mechanisch voldoen ze aan dezelfde eisen als de gewone betonbuizen. Of ze beter bestand zijn tegen biogene zwavelzuuraantasting ten gevolge van H2S wordt op dit moment nog onderzocht. H2S of waterstofsulfide is een sterk ruikend en giftig gas dat zich typisch kan vormen in ruimtes met afvalwater. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek, wordt de Geoprime®-buis daarom voorlopig enkel in regenwaterstelsels gebruikt. Net zoals andere betonbuizen kan ook dit nieuwe buistype op het einde van zijn levensduur volledig tot nieuwe grondstof gerecycleerd worden.

Story image

 

Nieuw materiaal krijgt proefruimte bij Aquafin

Dat dit nieuwe buistype voor het eerst wordt toegepast bij een rioleringsproject van Aquafin is geen toeval. De Vlaamse rioolwaterzuiveraar is immers niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over het aanbieden van proefruimte voor nieuwe materialen. Danny Baeten, directeur Projectmanagement bij Aquafin: “Zelf werken we al vele jaren aan het verduurzamen van onze eigen bedrijfsprocessen, door optimalisatie en innovatie. En dat verwachten we ook van de sector. Als een van de grote opdrachtgevers van infrastructuurwerken in Vlaanderen en als bedrijf in de milieusector, vinden we het onze rol om de sector uit te dagen op zoek te gaan naar oplossingen om de milieu-impact van onze infrastructuur te verlagen. Daarom geven wij de kans aan producenten om hun innovatieve product, waarin wij geloven, in de praktijk te brengen onder gecontroleerde omstandigheden. In de toekomst willen we bij het ontwerp van rioleringsprojecten de volledige ecologische voetafdruk meer laten doorwegen.”

Voor Tubobel is de kans om de Geoprime©-buizen toe te passen in een rioleringsproject van Aquafin van zeer groot belang. “We hebben zeer veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van dit product,” zegt Evert Lemmens, co-CEO van Tubobel. “We zijn blij dat we in Aquafin en aannemer Besix partners gevonden hebben om onze milieudoelstellingen te realiseren. De uitwerking van dit project heeft ons geholpen om de leercurve succesvol te doorlopen en om de productie van deze innovatieve, milieuvriendelijke producten op te schalen. Deze nieuwe buis presteert hydraulisch en mechanisch even goed als een klassieke betonbuis maar het is pas als een opdrachtgever je de kans geeft om ze in de praktijk toe te passen, dat je het vertrouwen van de markt kan winnen. Daarom is dit proefproject voor ons zo waardevol. We gaan het gedrag van de buis in praktijkomstandigheden nauwgezet opvolgen. Maar voor ons stopt het hier niet. ​ Onze eerste resultaten tonen aan dat ook de zuurbestendigheid van deze buizen behoorlijk goed is. We hopen dan ook snel een buis in een afvalwaterstreng te kunnen testen.” ​ ​

Einde persbericht

Over Aquafin

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Het bedrijf zuivert afvalwater zodat beken en rivieren weer proper worden én brengt water in harmonie met de leefomgeving. Aquafin wil zijn doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde manier realiseren. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk en de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater is er daar één van.

Over Tubobel

Tubobel Group is Belgisch marktleider in de productie van kwalitatieve en duurzame betonproducten die bijdragen tot een verbeterd watermanagement.

Contact

Voor Aquafin:

Mieke Lesage – manager Projectmanagement – 0476 56 07 06

Voor Tubobel:

Evert Lemmens – co-CEO – 0474 05 17 87 ​

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar