Brechtsebaan/Eikenlei op 29 en 30 april volledig onderbroken voor alle verkeer

Dinsdag 28 april 2015 — De afwerking van het rioleringsproject aan de Brechtsebaan (N115) in Schoten en Eikenlei in Brecht loopt op z’n einde. Na de aanleg van de riolering en het herstel van het fietspad richting Schoten is de aannemer gestart met de heraanleg van de rijweg. Op 29 en 30 april zal deze, net als enkele kruispunten, volledig onderbroken worden waardoor mogelijk verkeershinder kan optreden.

“Beide rijweghelften worden voorzien van een nieuwe toplaag”, legt projectleider Aart Luyten uit. “Om de asfalteringswerken te kunnen uitvoeren, dient de gewestweg N115 Brechtsebaan/Eikenlei op de grens Schoten/Brecht voor één dag volledig worden afgesloten te worden over een lengte van ca. 600m, tussen de Boomgaarddreef en de Nijverheidsstraat. Dat is gepland op woensdag 29 april. De bussen van De Lijn zullen omrijden via de Elshoutbaan – Miksebaan. Vijf haltes op de Brechtsebaan kunnen die dag dus niet bediend worden”.

Daags nadien zullen beurtelings de 2 kruispunten op de Brechtsebaan, enerzijds met de Botermelkbaan en anderzijds met de Jachtwachtersdreef, ook voor één dag volledig worden afgesloten. “De werken starten dan om 6u ’s morgens aan de Jachtwachtersdreef”, verduidelijkt Luyten. “Het kruispunt Botermelkbaan – Brechtsebaan wordt pas afgesloten na de ochtendspits (voor het verkeer op de N121).  Zo trachten we de hinder alsnog te beperken. De 7 bushaltes op de Brechtsebaan zullen die dag echter niet bediend worden. De bussen zullen dan ook omrijden via Fortbaan – Elshoutbaan – en Miksebaan”.