Skip to Content

Brechtsebaan/Eikenlei op 29 en 30 april volledig onderbroken voor alle verkeer

De afwerking van het rioleringsproject aan de Brechtsebaan (N115) in Schoten en Eikenlei in Brecht loopt op z’n einde. Na de aanleg van de riolering en het herstel van het fietspad richting Schoten is de aannemer gestart met de heraanleg van de rijweg. Op 29 en 30 april zal deze, net als enkele kruispunten, volledig onderbroken worden waardoor mogelijk verkeershinder kan optreden.

“Beide rijweghelften worden voorzien van een nieuwe toplaag”, legt projectleider Aart Luyten uit. “Om de asfalteringswerken te kunnen uitvoeren, dient de gewestweg N115 Brechtsebaan/Eikenlei op de grens Schoten/Brecht voor één dag volledig worden afgesloten te worden over een lengte van ca. 600m, tussen de Boomgaarddreef en de Nijverheidsstraat. Dat is gepland op woensdag 29 april. De bussen van De Lijn zullen omrijden via de Elshoutbaan – Miksebaan. Vijf haltes op de Brechtsebaan kunnen die dag dus niet bediend worden”.

Daags nadien zullen beurtelings de 2 kruispunten op de Brechtsebaan, enerzijds met de Botermelkbaan en anderzijds met de Jachtwachtersdreef, ook voor één dag volledig worden afgesloten. “De werken starten dan om 6u ’s morgens aan de Jachtwachtersdreef”, verduidelijkt Luyten. “Het kruispunt Botermelkbaan – Brechtsebaan wordt pas afgesloten na de ochtendspits (voor het verkeer op de N121).  Zo trachten we de hinder alsnog te beperken. De 7 bushaltes op de Brechtsebaan zullen die dag echter niet bediend worden. De bussen zullen dan ook omrijden via Fortbaan – Elshoutbaan – en Miksebaan”.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar