Skip to Content

Brandweer voert meetoefeningen uit op zuiveringsinstallatie

Lichtaart

Op 11 en 18 maart 2014 zullen de meetploegen van de brandweerzone Taxandria, telkens van 19 tot 21 uur oefenen op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Lichtaart en dit in samenwerking met een Adviseur gevaarlijke Stoffen (AGS).

De brandweerzone Taxandria bestaat uit de volgende korpsen: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels,  Rijkevorsel, Turnhout en  Vosselaar. Meetploegen worden ingezet om bij specifieke incidenten met gespecialiseerde apparatuur analyses uit te voeren van lucht en water, meestal op vraag van de officier ter plaatse en/of een AGS. De coördinatie gebeurt dan door een meetplanleider.

 

“Elk jaar oefenen wij een vijftal keer op verschillende vaardigheden, met verschillende toestellen en volgens verschillende scenario’s. Met de oefening op de waterzuivering van Lichtaart willen we ons intensief trainen op het uitvoeren van bronmetingen terwijl we volledige beschermkledij dragen, inclusief adembescherming,” licht Joris Maes, verantwoordelijke meetploeg  brandweer Kasterlee, toe. “We willen voorbereid zijn op noodsituaties zoals bijvoorbeeld vorig jaar in Wetteren, waar na een treinongeluk het giftige acrylonitril zich via de riolering kon verspreiden naar het centrum van de gemeente.”

 

Deze oefeningen zijn voor Aquafin een mooie gelegenheid om de samenwerking met de hulpdiensten aan te scherpen. In Wetteren kon de Vlaamse rioolwaterzuiveraar immers belangrijke informatie aanleveren over het rioolstelsel die de crisis hielp indijken. Gezien het bedrijf in heel Vlaanderen de bovengemeentelijke en voor sommige gemeenten ook de lokale rioleringsinfrastructuur beheert, kan een goede samenwerking een belangrijke meerwaarde zijn bij incidenten met impact op het rioleringsstelsel over gans Vlaanderen.

 

Jan Swankaert, hoofd Preventie en Bescherming van Aquafin: “Het is belangrijk dat de hulpdiensten ons in de eerste plaats kennen en dat ze weten hoe we hen van dienst kunnen zijn in noodsituaties. Daarom zullen we de oefening in Lichtaart aangrijpen om de werking van het rioleringsstelsel toe te lichten aan de verschillende korpsen. Daarnaast is het belangrijk dat ze weten dat we een noodnummer hebben en dat we bepaalde informatie ook voor hen kunnen ter beschikking stellen. Zo hebben we een erg handige tool om eenvoudig en snel meetgegevens uit te wisselen, wat kostbare tijd kan besparen in noodgevallen.”

Contacteer ons
Luc Faes brandweer Kasterlee
Ward Kennes gemeente Kasterlee
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar