Bloemetjeswijk in een nieuw kleedje, ook ondergronds

Vrijdag 4 december 2015 — Na de kerstvakantie start de firma Aswebo in opdracht van Aquafin, rioolbeheerder Farys en het gemeentebestuur van Lovendegem met rioleringswerken in het noordelijk deel van de Bloemetjeswijk. De bestaande riolering is er namelijk in zo’n slechte staat, dat ze dringend vervangen moet worden. De projectpartners nemen de gelegenheid te baat om, zoals wettelijk verplicht, het regenwater af te koppelen van de riolering en de straten in een nieuw kleedje te steken.

“De bestaande riolering wordt waar mogelijk opgebroken of opgevuld”, verduidelijkt Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin. “Er komen twee splinternieuwe buizen onder de rijweg, één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Deze scheiding trekken we ook door op de private percelen. We vragen aan de bewoners om waar mogelijk het hemelwater plaatselijk te houden voor hergebruik of infiltratie. Lukt dat niet, dan kunnen ze het regenwater aansluiten op het openbaar regenwaterstelsel, dat rechtstreeks naar De Lieve zal stromen. Het afvalwater transporteren we zoals in de huidige toestand naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Gent.”

De bewoners worden echter niet aan hun lot overgelaten. Lisa Vanhaute: “Hoewel de nodige werken op privaat terrein in principe ten laste zijn van de eigenaar, is er vanuit het gemeentebestuur wel een tegemoetkoming voorzien. Zo betaalt de gemeente de studie van de afkoppelingen te laten opmaken en kan men zich bij de uit te voeren werken te laten begeleiden door een afkoppelingsdeskundige. Ook bij de afkoppelingswerken zelf is er vanuit de gemeente een financiële tussenkomst voorzien.”

Concreet zal er gewerkt worden in de Pyramidestraat, Bremstraat, Azaleastraat, Tempeliersdreef, Eglantier, Leliestraat, Tulpenstraat, Asterstraat, Resedastraat en Lobeliastraat. Uiteraard zal er niet overal tegelijk gewerkt worden. Lisa Vanhaute: “Het project is opgedeeld in verschillende fasen om de hinder tot een minimum te beperken; Bij de planning van de werken zorgen we ervoor dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De eerste fase start op 5 januari en betreft de Bremstraat tussen Pyramidestraat en Azaleastraat (ter hoogte van Bremstraat 62), inclusief de zijtak Bremstraat 15 t.e.m. 31. We starten aan de kant van de Pyramidestraat.”

Na al het gewoel in de ondergrond zal de hele wijk in een nieuw kleedje gestoken worden. Zo komen er nieuwe betonbanen, bomen, voetpaden en zelfs een Finse piste voor de sportievelingen. Het project zal in totaal ongeveer anderhalf tot twee jaar duren. Daarna, dus binnen een tweetal jaren, is het zuidelijk deel van de Bloemetjeswijk aan de beurt.

Op maandag 7 december organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Zij krijgen er meer informatie over de timing, de fasering, de verdere communicatie tijdens de werken en de afkoppelingen op privaat domein. De infoavond zal plaatsvinden om 19u30 in de Raadzaal achter het OCMW-gebouw, Kasteeldreef 72 te Lovendegem..

Lisa Vanhaute projectmanager at Aquafin