Skip to Content

Bloemetjeswijk in een nieuw kleedje, ook ondergronds

Na de kerstvakantie start de firma Aswebo in opdracht van Aquafin, rioolbeheerder Farys en het gemeentebestuur van Lovendegem met rioleringswerken in het noordelijk deel van de Bloemetjeswijk. De bestaande riolering is er namelijk in zo’n slechte staat, dat ze dringend vervangen moet worden. De projectpartners nemen de gelegenheid te baat om, zoals wettelijk verplicht, het regenwater af te koppelen van de riolering en de straten in een nieuw kleedje te steken.

“De bestaande riolering wordt waar mogelijk opgebroken of opgevuld”, verduidelijkt Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin. “Er komen twee splinternieuwe buizen onder de rijweg, één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Deze scheiding trekken we ook door op de private percelen. We vragen aan de bewoners om waar mogelijk het hemelwater plaatselijk te houden voor hergebruik of infiltratie. Lukt dat niet, dan kunnen ze het regenwater aansluiten op het openbaar regenwaterstelsel, dat rechtstreeks naar De Lieve zal stromen. Het afvalwater transporteren we zoals in de huidige toestand naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Gent.”

De bewoners worden echter niet aan hun lot overgelaten. Lisa Vanhaute: “Hoewel de nodige werken op privaat terrein in principe ten laste zijn van de eigenaar, is er vanuit het gemeentebestuur wel een tegemoetkoming voorzien. Zo betaalt de gemeente de studie van de afkoppelingen te laten opmaken en kan men zich bij de uit te voeren werken te laten begeleiden door een afkoppelingsdeskundige. Ook bij de afkoppelingswerken zelf is er vanuit de gemeente een financiële tussenkomst voorzien.”

Concreet zal er gewerkt worden in de Pyramidestraat, Bremstraat, Azaleastraat, Tempeliersdreef, Eglantier, Leliestraat, Tulpenstraat, Asterstraat, Resedastraat en Lobeliastraat. Uiteraard zal er niet overal tegelijk gewerkt worden. Lisa Vanhaute: “Het project is opgedeeld in verschillende fasen om de hinder tot een minimum te beperken; Bij de planning van de werken zorgen we ervoor dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De eerste fase start op 5 januari en betreft de Bremstraat tussen Pyramidestraat en Azaleastraat (ter hoogte van Bremstraat 62), inclusief de zijtak Bremstraat 15 t.e.m. 31. We starten aan de kant van de Pyramidestraat.”

Na al het gewoel in de ondergrond zal de hele wijk in een nieuw kleedje gestoken worden. Zo komen er nieuwe betonbanen, bomen, voetpaden en zelfs een Finse piste voor de sportievelingen. Het project zal in totaal ongeveer anderhalf tot twee jaar duren. Daarna, dus binnen een tweetal jaren, is het zuidelijk deel van de Bloemetjeswijk aan de beurt.

Op maandag 7 december organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Zij krijgen er meer informatie over de timing, de fasering, de verdere communicatie tijdens de werken en de afkoppelingen op privaat domein. De infoavond zal plaatsvinden om 19u30 in de Raadzaal achter het OCMW-gebouw, Kasteeldreef 72 te Lovendegem..

Contacteer ons
Lisa Vanhaute projectmanager, Aquafin
Lisa Vanhaute projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar