Skip to Content
Binnenkort starten rioleringswerken in Zammelen

Binnenkort starten rioleringswerken in Zammelen

Na uitvoering van de werken zal het afvalwater van 170 inwoners gescheiden verzameld en gezuiverd worden

Aquafin plant binnenkort riolerings- en wegenwerken in een deel van de Keipoelstraat, Zammelenstraat en Bissemstraat. Na uitvoering van deze werken en het toekomstig project in de Sint-Amandusstraat zal het afvalwater van ongeveer 170 inwoners uit Zammelen gescheiden verzameld en gezuiverd worden.

“Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Jesseren (Borgloon). Het regenwater wordt aangesloten op een nieuwe regenwaterleiding die loost in de Mombeek”, zegt Jelle Jaemers, projectmanager van Aquafin. De rioleringswerken starten begin juni in de Keipoelstraat. De nutsbedrijven (Watergroep, Fluvius en Belgacom) voeren vooraf nog aanpassingswerken uit. Deze werken starten al vanaf 6 mei 2019.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op maandag 29 april 2019 om 19u30 in de parochiezaal, Sint-Amandusstraat in Zammelen

Contacteer ons
Joke Vriens adviseur Communicatie
Jelle Jaemers projectmanager
Joke Vriens adviseur Communicatie
Jelle Jaemers projectmanager
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar