Skip to Content
Binnenkort rioleringswerken in Mollentstraat, Steenweg Op’t Fort en Nauwelaershoeven in Ranst

Binnenkort rioleringswerken in Mollentstraat, Steenweg Op’t Fort en Nauwelaershoeven in Ranst

Midden 2019 start Aquafin in samenwerking met de gemeente Ranst met riolerings- en wegenwerken in Nauwelaershoeven en een deel van de Mollentstraat en Steenweg Op’t Fort. Met dit project wil de gemeente het afvalwater van de bewoners, dat nu nog ongezuiverd loost op de grachten, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

“De werken starten maandag 6 mei”, vertelt Xenia Luxem, projectmanager bij Aquafin. “Eerst vernieuwen o.a. Fluvius en De Watergroep hun leidingen langs het traject. Dit duurt vermoedelijk t.e.m. juli 2019. In augustus (na het bouwverlof) start Aquafin vervolgens met de aanleg van de riolering in de Mollentstraat (vanaf Nauwelaershoeven tot Steenweg op’t Fort) en Steenweg op’t Fort (zijde langs Massenhovensesteenweg). Daarna volgt het laatste stuk van de Mollentstraat (tussen Steenweg op’t Fort richting Eblemseweg) en Nauwelaershoeven. In het midden van de wegenis komt een nieuwe vuilwaterleiding. Zo kan het afvalwater van de bewoners, dat nu nog ongezuiverd loost op de grachten, aangesloten worden op het bestaande rioleringsstelsel in de Emblemseweg. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lier.

De werken zullen in totaal ongeveer 1 jaar duren. Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op donderdag 2 mei om 19.30 uur in de polyvalente zaal Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43 Broechem.

Contacteer ons
Xenia Luxem Projectmanager
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar