Binnenkort rioleringswerken in de Herentalsebaan, Heihuizen en Oostmalsebaan (N153) tussen Oostmalle en Wechelderzande

Op dinsdag 11 april start Aquafin met rioleringswerken in de Spuydreef, Herentalsebaan en Heihuizen in Malle. De werken zullen ongeveer 12 maanden duren. De oude persleiding wordt er vervangen zodat er een groter debiet aan afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Malle kan worden getransporteerd.

Omleiding voor verkeer Herentalsebaan

“De eerste fase van de werken start in de Spuydreef en duurt vermoedelijk drie maanden”, vertelt Elly Deman, projectmanager bij Aquafin. “Gedurende die periode is er vooral hinder voor het plaatselijk verkeer.”

“Vanaf juni verplaatsen de rioleringswerken zich vervolgens naar de Herentalsebaan (vanaf Pater Hensstraat tot Spuydreef). Voor het doorgaand verkeer wordt tijdens de werken op N153 een omleiding voorzien. Het verkeer komende van Antwerpen wordt via de E34 afrit Zoersel (20) omgeleid. Het verkeer komende uit de richting van Turnhout wordt via de E34 afrit Beerse (22) omgeleid. Lokaal bestemmingsverkeer blijft mogelijk via Vlimmersebaan (N104). Voor fietsers wordt steeds een doorgang, aan de overkant van de weg, langs de werfzone voorzien. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer blijft van kracht tot het einde van de werken, tot het voorjaar van 2024”

Meer afvalwater naar de zuiveringsinstallatie van Malle

Het pompstation “D’Aesten” in de Spuydreef werd onlangs gerenoveerd en kreeg zwaardere pompen om meer afvalwater te kunnen verpompen naar de zuiveringsinstallatie van Malle. Momenteel passeert hier dagelijks het afvalwater van zo’n 3000 inwoners. In de toekomst zal dit verhogen naar 4000 inwoners. De persleiding moet daarom vergroot worden in zowel de Spuydreef, als het stuk Herentalsebaan tot aan de Pater Hansstraat. In de Spuydreef wordt de wegenis ook volledig vernieuwd, in de Herentalsebaan gebeurt dit plaatselijk. Tegelijkertijd wordt ook de persleiding van het pompstation Oostmalsebaan, gelegen in Heihuizen (kant Wechelderzande) vernieuwd.

Story image

 

Elly Deman Projectmanager, Aquafin

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar