Skip to Content

Bieststraat in Bierbeek klaar voor zuiver water

Volgende week maandag starten Aquafin en het gemeentebestuur van Bierbeek met rioleringswerken in de omgeving Kasteelstraat – Bieststraat. Hiermee zal het afvalwater van ongeveer 140 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit nog ongezuiverd in de Leibeek.

Marc Van Kerckhoven, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “De voorbije weken hebben de verschillende nutsbedrijven hun leidingen waar nodig aangepast of vernieuwd. Maandag kan de eerste fase van de rioleringswerken starten, namelijk in de Kasteelstraat. Vanaf huisnummer 66 werken we richting Bieststraat. Vervolgens starten ook de werken in de Bieststraat richting Kloosterstraat. Daarna volgt het stuk tussen de Kasteelstraat en Biestraat 50 (aan het  pleintje richting Tiensesteenweg). Dit alles betekent wel dat de Kloosterstraat tot het bouwverlof doodlopend zal zijn. We bekijken momenteel nog hoe we het verkeer van en naar de Sint-Pietersschool zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen.”

Een nieuwe riolering betekent ook de scheiding van het afval- en regenwater. Marc Van Kerckhoven: “We voorzien twee buizen, een voor het afvalwater en een voor het regenwater. De bewoners hebben de voorbije maanden gratis advies gekregen van een afkoppelingsdeskundige over hoe die scheiding ook op hun terrein het best gerealiseerd wordt. Hoewel de werken op privéterrein in principe ten laste van de eigenaar zijn, heeft het gemeentebestuur van Bierbeek zich geëngageerd om tussen te komen in de kosten.”

Als alles vlot verloopt, zal de eerste fase tegen het bouwverlof voltooid zijn. In dat geval kan in augustus de tweede fase starten, met name de Bieststraat tussen het pleintje en de Varenbergstraat. Tegen december zouden alle werken achter de rug moeten zijn.

Contacteer ons
Marc Van Kerckhoven projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Marc Van Kerckhoven projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar