Skip to Content

Bezoek de gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mol

Volg de weg van vuil naar proper water op 25 september 2013

Na het eerste halfuur van de dag is de kans groot dat je een verfrissende douche hebt genomen, je tanden gepoetst, het toilet doorgespoeld, …Alledaagse handelingen waar je niet meer bij stilstaat. Maar wat gebeurt er met het vervuilde water? Waar loopt het naartoe?

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin bouwde op de Borgerhoutsedijk te Mol een rioolwaterzuiveringsinstallatie in 1964 met een eerste uitbreiding in 1994.

Door de verdere  uitbouw van het rioleringsstelsel binnen het zuiveringsgebied, de evoluties in de sector van de waterzuivering en het verstrengen van de lozingsnormen, diende de installatie opnieuw vernieuwd en uitgebreid te worden. Het zuivere water wordt geloosd in de Molse Nete.

Aquafin startte deze werken in juni 2009. Een deel van de installatie werd afgebroken en vervangen door een grotere infrastructuur. Het dienstgebouw werd ook gerenoveerd en uitgebreid. De groenbuffers rond de installatie bleven bestaan, maar de primaire zuivering, de slibindikker en de slibbuffer werden overkapt. Dat betekent dat de lucht wordt afgezogen en over geurverwijderingsinstallaties wordt geleid, waardoor het zuiveringsproces geen geurhinder meer veroorzaakt.

Het vernieuwde en uitgebreide waterzuiveringsstation kan het afvalwater van 61 000 inwoners volledig biologisch zuiveren.

Benieuwd hoe vuil water weer proper wordt? Ga dan op 25 september een kijkje nemen op de zuiveringsinstallatie op de Borgerhoutsedijk. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur,  18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Nadien krijg je een drankje aangeboden.

Burgemeester van Mol, Paul Rotthier en Johan Maes, directeur Financieren van Aquafin NV geven om 17 uur een korte verwelkoming.

 

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar