Bezoek de gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mol

Volg de weg van vuil naar proper water op 25 september 2013

Maandag 23 september 2013 — Na het eerste halfuur van de dag is de kans groot dat je een verfrissende douche hebt genomen, je tanden gepoetst, het toilet doorgespoeld, …Alledaagse handelingen waar je niet meer bij stilstaat. Maar wat gebeurt er met het vervuilde water? Waar loopt het naartoe?

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin bouwde op de Borgerhoutsedijk te Mol een rioolwaterzuiveringsinstallatie in 1964 met een eerste uitbreiding in 1994.

Door de verdere  uitbouw van het rioleringsstelsel binnen het zuiveringsgebied, de evoluties in de sector van de waterzuivering en het verstrengen van de lozingsnormen, diende de installatie opnieuw vernieuwd en uitgebreid te worden. Het zuivere water wordt geloosd in de Molse Nete.

Aquafin startte deze werken in juni 2009. Een deel van de installatie werd afgebroken en vervangen door een grotere infrastructuur. Het dienstgebouw werd ook gerenoveerd en uitgebreid. De groenbuffers rond de installatie bleven bestaan, maar de primaire zuivering, de slibindikker en de slibbuffer werden overkapt. Dat betekent dat de lucht wordt afgezogen en over geurverwijderingsinstallaties wordt geleid, waardoor het zuiveringsproces geen geurhinder meer veroorzaakt.

Het vernieuwde en uitgebreide waterzuiveringsstation kan het afvalwater van 61 000 inwoners volledig biologisch zuiveren.

Benieuwd hoe vuil water weer proper wordt? Ga dan op 25 september een kijkje nemen op de zuiveringsinstallatie op de Borgerhoutsedijk. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur,  18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Nadien krijg je een drankje aangeboden.

Burgemeester van Mol, Paul Rotthier en Johan Maes, directeur Financieren van Aquafin NV geven om 17 uur een korte verwelkoming.