Skip to Content

Begin oktober starten rioleringswerken in Tervuursesteenweg

Begin oktober start Aquafin in samenwerking met Infrax, de gemeente Steenokkerzeel en Wegen en Verkeer met rioleringswerken in Tervuursesteenweg en Houtemsesteenweg. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Boekt dat nu nog in de Barebeek belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Brembosstraat. Het gaat om het afvalwater van meer dan 330 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd 

“Er zal een gescheiden stelsel aangelegd worden dat het regenwater en afvalwater gescheiden afvoert”, vertelt Wim Berghmans, projectmanager bij Aquafin. “De riool voor het afvalwater zal aansluiten op het nieuwe pompstation. Van hier wordt het afvalwater via een persleiding opgepompt tot aan de waterzuiveringsinstallatie in de Houtemsesteenweg. Het regenwater zal rechtstreeks naar de Barebeek worden afgevoerd. Na uitvoering van de werken moeten alle woningen het afvalwater aansluiten op de riool die naar de zuiveringsinstallatie gaat, het regenwater op de riool die naar de waterloop gaat.”

De gemeente Steenokkerzeel zorgt voor de aanleg van nieuwe fietspaden en groenstrook langs het tracé van de werken.

De werken starten op maandag 3 oktober en zullen ongeveer 12 maanden duren. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 30 augustus om 19u in de zaal op de eerste verdieping van het cultureel centrum De Camme, Tervuursesteenweg 173 in Steenokkerzeel (Perk). 

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar