Bedrijventerrein Mandeldal wordt aangesloten op riolering

Dinsdag 11 februari 2014 — Op 22 februari start Aquafin met de aanleg van riolering voor het bedrijventerrein Mandeldal en de achterliggende straten in Izegem. In totaal zal het water van zo’n 3000 inwonersequivalenten op riolering worden aangesloten, zodat het kan worden gezuiverd voordat het geloosd wordt. Het gaat om omvangrijke werken die in totaal twee jaar zullen duren. Ze worden wel gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bedrijven en omwonenden te beperken.

“Het huishoudelijke afvalwater van het bedrijventerrein en van de achterliggende straten wordt nu nog rechtstreeks in de omliggende waterlopen geloosd”, duidt Joke Van den Broecke, projectmanager bij Aquafin. “Na uitvoering van de werken, zal het naar de zuiveringsinstallatie van Ingelmunster worden gevoerd om daar te worden behandeld, voordat het in de natuur terecht komt. Het regenwater dat op het openbaar terrein valt, wordt niet mee op de riolen aangesloten maar via aparte buizen naar de waterlopen afgevoerd.”

Fase 1 tot 4

Het project wordt in 12 fases uitgevoerd. Aannemer THV Persyn - Hens start op 22 februari met fase 1, een dwarsing van de Noordkaai nabij Maes Jonker. Er wordt dan een verbinding gemaakt met de Mandelkoker om regenwater te kunnen afvoeren. Daarna verschuift de werf naar het industrieterrein en is het kruispunt Noordkaai – L. de Raetlaan en de zijstrook van Noordkaai aan de beurt. In fase 4 werkt de aannemer in delen van de L. de Raetlaan zelf en in de L. Gevaertlaan.

Woensdag infoavond

Op woensdag 12 februari organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de bedrijven en de omwonenden die in de eerste vier fases met de werken te maken krijgen. De infoavond zal doorgaan om 18u00 in de cafetaria van ’t SoK in de Hogestraat 15 te Kachtem. Per fase zal de concrete uitvoering besproken worden, met de timing en planning van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.