Skip to Content

Bedrijventerrein Mandeldal wordt aangesloten op riolering

Op 22 februari start Aquafin met de aanleg van riolering voor het bedrijventerrein Mandeldal en de achterliggende straten in Izegem. In totaal zal het water van zo’n 3000 inwonersequivalenten op riolering worden aangesloten, zodat het kan worden gezuiverd voordat het geloosd wordt. Het gaat om omvangrijke werken die in totaal twee jaar zullen duren. Ze worden wel gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bedrijven en omwonenden te beperken.

“Het huishoudelijke afvalwater van het bedrijventerrein en van de achterliggende straten wordt nu nog rechtstreeks in de omliggende waterlopen geloosd”, duidt Joke Van den Broecke, projectmanager bij Aquafin. “Na uitvoering van de werken, zal het naar de zuiveringsinstallatie van Ingelmunster worden gevoerd om daar te worden behandeld, voordat het in de natuur terecht komt. Het regenwater dat op het openbaar terrein valt, wordt niet mee op de riolen aangesloten maar via aparte buizen naar de waterlopen afgevoerd.”

Fase 1 tot 4

Het project wordt in 12 fases uitgevoerd. Aannemer THV Persyn - Hens start op 22 februari met fase 1, een dwarsing van de Noordkaai nabij Maes Jonker. Er wordt dan een verbinding gemaakt met de Mandelkoker om regenwater te kunnen afvoeren. Daarna verschuift de werf naar het industrieterrein en is het kruispunt Noordkaai – L. de Raetlaan en de zijstrook van Noordkaai aan de beurt. In fase 4 werkt de aannemer in delen van de L. de Raetlaan zelf en in de L. Gevaertlaan.

Woensdag infoavond

Op woensdag 12 februari organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de bedrijven en de omwonenden die in de eerste vier fases met de werken te maken krijgen. De infoavond zal doorgaan om 18u00 in de cafetaria van ’t SoK in de Hogestraat 15 te Kachtem. Per fase zal de concrete uitvoering besproken worden, met de timing en planning van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar