Aquafin zuivert elke dag 2 miljard liter afvalwater

Laatste Big Jump om aandacht te vragen voor zuiver water

Zondag 12 juli 2015 — Vandaag vindt op 30 plaatsen in Vlaanderen de Big Jump plaats. Dit event, georganiseerd door Natuurpunt, Bond beter Leefmilieu en GoodPlanet Belgium, wil de politieke aandacht voor zuiver water hoog houden. De deaedline voor de Kaderrichtlijn Water is immers verstreken. Toch gaat het al heel water beter met de waterkwaliteit in onze beken en rivieren. Logisch, want Aquafin zuivetrt vandaag meer dan 81% van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen, ofwel 2 miljard liter per dag! Bovendien wordt het water ook grondiger gezuiverd dan enkele dencennia geleden. Maar we zijn er nog niet en er wachten ons nog heel wat uitdagingen om de resterende 19% aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Dat de Big Jump de ijver voor zuiver water onder de aandacht brengt, is de reden waarom Aquafin al jaren hoofdsponsor is van het evenement.

Sinds de oprichting van Aquafin in 1990 is de zuiveringsgraad in Vlaanderen gestegen van amper 30% naar 81%. Dat betekent dat het afvalwater van 8 op de 10 Vlamingen gezuiverd wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, samen goed voor een dagelijkse vuilvracht van 2 miljard liter. De resterende 19% belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren.

Het gros van het afvalwater dat Aquafin zuivert, is afkomstig van de Vlaamse huishoudens. Een gemiddelde Vlaming verbruikt dagelijks 120 liter water. De persoonlijke hygiëne is de grootste slokop: bad, douche en WC-spoelingen zijn samen goed voor 85 liter per dag. De toiletspoelingen zorgen trouwens voor de belangrijkste vervuiling. Urine en feces bevatten hoge doses ammonium (stikstof) en fosfor, die je via het zuiveringsproces uit het afvalwater kunt halen. Hierdoor wordt algengroei in het oppervlaktewater afgeremd met meer zuurstof tot gevolg. Eind 2014 exploiteerde Aquafin 287 zuiveringsinstallaties verspreid over heel Vlaanderen. Die realiseerden vorig jaar de beste zuiveringsresultaten ooit: 99,7% voldeed aan alle opgelegde emmissienormen.

Zuiver water in onze beken en rivieren is waar de meer dan 1.000 werknemers van Aquafin elke dag aan werken. We gaan in onze zorg voor het milieu zelfs nog verder en proberen waar mogelijk een meerwaarde te creëren in het zuiveringsproces zelf. Zo produceerde Aquafin in 2014 10 miljoen m³ biogas en 11,3 miljoen kWh groene stroom. Tegelijk onderzoeken we mogelijkheden om grondstoffen te winnen uit het afvalwater. Zo loopt een pilootproject op onze RWZI Leuven waar we struviet, een afgeleide vorm van fosfor, uit het water halen. Een ander proefproject richt zich op de cellulose in het water, afkomstig van toiletpapier. OP deze manier evolueert een zuiveringsinstallatie meer en meer naar een recyclagefabriek.

Big Jump 2015