Aquafin zorgt in Heule voor belangrijke aansluiting afvalwater

Vrijdag 9 mei 2014 — Op maandag 12 mei start Aquafin met een voor de Disgracht belangrijk project in Heule. Dankzij de aanleg van een collector tussen de Kortrijksestraat en de Guido Gezellelaan zal het waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van ruim 800 inwoners bijkomend aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit nog ongezuiverd in de Disgracht. Aquafin verwacht met dit project dan ook een opmerkelijke verbetering van de waterkwaliteit te kunnen realiseren.

“Een Belg verbruikt gemiddeld 120 liter water per dag”, verduidelijkt Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin. “We zullen met onze werken dus een dagelijkse vuilvracht van bijna 100.000 liter aansluiten op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harelbeke. Hiervoor zullen we in een deel van de Guido Gezellelaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Op de terreinen van het Atheneum bouwen we een ondergronds pompstation. Van daaruit verpompen we het verzamelde afvalwater richting Kortrijksestraat. Daar sluiten we de nieuwe leiding aan op de bestaande collector langs de Heulebeek.”

Ook het stadsbestuur van Kortrijk participeert in de werken. Matthew Geirnaert: “Bij de aanleg van een gescheiden stelsel, voorzien we een afzonderlijke opvang voor het regen- en het afvalwater. Het afvalwater sluiten we zoals gezegd aan op het bestaande saneringsnet. Het regenwater is in principe al proper en kan dus rechtstreeks naar de natuur geleid worden. De stad Kortrijk betaalt in dit geval de aanleg van een regenwaterleiding tussen de Guido Gezellelaan en de Disgracht over de terreinen van het KTA. Ook de bestaande inbuizing van de Disgracht zal op kosten van de stad vernieuwd worden. Waar de beek in open bedding ligt, worden de oevers verstevigd.”

Op maandag 12 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan om 18u00 in het dakcafé van het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54.