Aquafin zoekt advies- en ingenieursbureaus voor multilaterale overeenkomsten

Langdurig partnership heeft voordelen voor beide partijen

Dinsdag 7 maart 2017 — Om de Vlaamse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen, werkt Aquafin nauw samen met ingenieurs- en adviesbureaus. Momenteel is Aquafin op zoek naar gedreven bureaus om een nieuwe langdurige partnershipovereenkomst mee af te sluiten.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater op en voert het af naar een van zijn 300 zuiveringsinstallaties in Vlaanderen. Om deze rioolwaterzuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen, werken we nauw samen met ingenieurs- en adviesbureaus. Momenteel zijn we op zoek naar gedreven bureaus om een nieuwe langdurig partnershipovereenkomst mee af te sluiten.Via de toewijzing van dergelijke multilaterale overeenkomsten (MLO), kunnen we snel een beroep doen op een bureau dat beantwoordt aan onze kwaliteitsnormen. Ook voor een advies- en ingenieursbureau heeft een MLO voordelen: het is een langdurig partnership met een engagement naar werkvolume.

Profiel van de bureaus die Aquafin zoekt:

  • Het bureau heeft de nodige technische expertise in riolerings- en wegenisontwerp en legt daarbij de nodige creativiteit aan de dag.
  • Aquafin draagt veiligheid hoog in het vaandel. Dat verwachten wij ook van onze technische partners.
  • Op een duurzame manier omgaan met hemelwater klinkt als een uitdaging.
  • We beschouwen onze studiebureaus als echte partners. Wie proactief is en zich niet laat afschrikken door vernieuwing, heeft een streepje voor. Samen streven we naar kwaliteitsvolle realisatie van onze projecten.

Wat zijn de voordelen van zo'n MLO voor de gekozen bureaus?

  • de advies- en ingenieursbureaus maken kans om voor lange duur een geprefereerde, technische partner te worden van Aquafin.
  • Aquafin gaat het engagement aan van een gegarandeerd werkvolume. Afroep gebeurt op projectbasis.
  • Kandidaat stellen is mogelijk voor een of meerdere van de 20 deelregio’s in Vlaanderen.
  • Werken voor Aquafin geeft je bovendien de unieke voldoening dat je echt bijdraagt tot een beter leefmilieu. Want samen zorgen we voor propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water! 

 

De bureaus die interesse hebben, kunnen zich kandidaat stellen via de portaalsite overheidsopdrachten.

Meer info via studiebureaus@aquafin.be