Skip to Content

Aquafin zoekt advies- en ingenieursbureaus voor multilaterale overeenkomsten

Langdurig partnership heeft voordelen voor beide partijen

Om de Vlaamse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen, werkt Aquafin nauw samen met ingenieurs- en adviesbureaus. Momenteel is Aquafin op zoek naar gedreven bureaus om een nieuwe langdurige partnershipovereenkomst mee af te sluiten.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater op en voert het af naar een van zijn 300 zuiveringsinstallaties in Vlaanderen. Om deze rioolwaterzuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen, werken we nauw samen met ingenieurs- en adviesbureaus. Momenteel zijn we op zoek naar gedreven bureaus om een nieuwe langdurig partnershipovereenkomst mee af te sluiten.Via de toewijzing van dergelijke multilaterale overeenkomsten (MLO), kunnen we snel een beroep doen op een bureau dat beantwoordt aan onze kwaliteitsnormen. Ook voor een advies- en ingenieursbureau heeft een MLO voordelen: het is een langdurig partnership met een engagement naar werkvolume.

Profiel van de bureaus die Aquafin zoekt:

  • Het bureau heeft de nodige technische expertise in riolerings- en wegenisontwerp en legt daarbij de nodige creativiteit aan de dag.
  • Aquafin draagt veiligheid hoog in het vaandel. Dat verwachten wij ook van onze technische partners.
  • Op een duurzame manier omgaan met hemelwater klinkt als een uitdaging.
  • We beschouwen onze studiebureaus als echte partners. Wie proactief is en zich niet laat afschrikken door vernieuwing, heeft een streepje voor. Samen streven we naar kwaliteitsvolle realisatie van onze projecten.

Wat zijn de voordelen van zo'n MLO voor de gekozen bureaus?

  • de advies- en ingenieursbureaus maken kans om voor lange duur een geprefereerde, technische partner te worden van Aquafin.
  • Aquafin gaat het engagement aan van een gegarandeerd werkvolume. Afroep gebeurt op projectbasis.
  • Kandidaat stellen is mogelijk voor een of meerdere van de 20 deelregio’s in Vlaanderen.
  • Werken voor Aquafin geeft je bovendien de unieke voldoening dat je echt bijdraagt tot een beter leefmilieu. Want samen zorgen we voor propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water! 

 

De bureaus die interesse hebben, kunnen zich kandidaat stellen via de portaalsite overheidsopdrachten.

Meer info via studiebureaus@aquafin.be

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar