Skip to Content
Aquafin zet poorten van 19 installaties open voor afhaling gezuiverd afvalwater

Aquafin zet poorten van 19 installaties open voor afhaling gezuiverd afvalwater

Landbouwers en gemeenten welkom in één van de 19 zuiveringsinstallaties voor de afhaling van gezuiverd afvalwater voor irrigatietoepassingen

Vlaanderen kreunt onder de droogte en de weersvoorspellingen beloven opnieuw een hittegolf. Verschillende provincies kondigden al een oppompverbod aan voor alle onbevaarbare waterlopen. Geen moment te vroeg dus dat Aquafin aankondigt dat het zijn poorten van 19 installaties in Vlaanderen weer openzet voor de afhaling van gezuiverd afvalwater voor irrigatietoepassingen. “De OVAM-grondstofverklaring werd afgeleverd en onze installaties zijn klaar om landbouwers en gemeenten die een contract afsluiten van effluent te voorzien”, zegt Wouter Boncquet, accountmanager.

Mits het afsluiten van een overeenkomst en een administratieve vergoeding kon de afgelopen jaren op tijdelijke basis gezuiverd afvalwater opgehaald worden op de zuiveringsinstallaties van Aquafin. Vooral tijdens de langdurige droogteperiodes van 2017 en 2018 bleek dit een noodoplossing voor onder andere de landbouw en openbare besturen. De ontvanger kon het water op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebruiken, zij het met inachtname van de risico’s met betrekking tot de volksgezondheid.

Op advies van de Vlaamse Milieumaatschappij werden de toepassingsmogelijkheden voor irrigatie en bewatering dit jaar opgenomen in een OVAM-grondstofverklaring. Via die verklaring kunnen afnemers eenduidig nagaan of het water geschikt is voor de toepassing waarvoor men het wil gebruiken. Vandaag werd deze vergunning afgeleverd en kan Aquafin dus opnieuw gezuiverd afvalwater aanbieden.

Welke installaties zijn opgesteld?

Na een operationele screening van onze infrastructuur zijn vandaag op 19 installaties voorzieningen voor structurele afhaling van gezuiverd afvalwater aanwezig. Op deze locaties wordt het water onttrokken uit de effluentgoot (op het eind van het zuiveringsproces) i.p.v. de nabezintank. Zo vermijden we dat de afnemers tijdens de ophaling in contact komen met bewegende of andere gevaarlijke installatie-onderdelen. Het is ook de enige manier om een constante kwaliteit van het gezuiverde afvalwater te garanderen.

Dit zijn de installaties die zijn opengesteld. De locaties en openingsuren vind je op de website.

Aarschot
Antwerpen-Noord
Antwerpen-Zuid
Bree
Destelbergen
Deurne
Genk
Grimbergen
Herentals
Houthalen-Helchteren
Liedekerke
Lokeren
Mechelen
Ninove
Oostende
Roeselare
Tielt
Turnhout
Westerlo

Hoe worden contracten afgesloten?

Wie gezuiverd afvalwater wil afhalen op één van bovenstaande installaties vult eenvoudig het aanvraagformulier in op onze website. Na goedkeuring van deze aanvraag zal een contractnummer worden toegekend waarmee je op de opengestelde waterzuiveringsinstallaties effluentwater kan afhalen. 

Contacteer ons
Joke Vriens adviseur Communicatie, Aquafin
Joke Vriens adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar