Skip to Content

Aquafin zet drones in om riolen te inspecteren

Demo in Vilvoorde, site Kruitfabriek, op maandag 7 oktober 2019

Rioolwaterzuiveraar Aquafin laat een nieuw type drone ontwikkelen specifiek voor de inspectie van rioolbuizen. Zo kunnen we jaarlijks meer kilometers leidingen nakijken aan een veel lagere kostprijs.

Aquafin beheert in opdracht van het Vlaamse Gewest bijna 6.500 kilometer rioleringen en staat, alleen of samen met een drinkwaterbedrijf, ook in voor het rioolbeheer van ruim 100 Vlaamse gemeenten en steden. Zowel vanuit ecologisch als maatschappelijk standpunt, is het belangrijk om de rioleringsinfrastructuur in goede toestand te houden. Denk maar aan de beelden van enorme zinkgaten in het wegdek die kunnen ontstaan wanneer een riool breekt. Daarom inspecteert Aquafin de toestand van de riolen die het beheert om de 5, 10 of 20 jaar, afhankelijk van de kriticiteit. Buizen onder een winkelstraat of drukke invalsweg zullen vaker nagekeken worden dan buizen onder een weg tussen weilanden.

Het bedrijf spendeert tot nu jaarlijks maar liefst 1,55 miljoen euro aan rioolinspecties, alleen al voor het Vlaamse Gewest. Slechts 350.000 euro daarvan gaat naar de camerainspecties zelf. Hiermee kunnen 150 km geïnspecteerd worden met een putcamera (neerlaten van een camera in de inspectieput) en 100 km met een rijdende camera (de camera rijdt op een wagentje door de riool). De overige 1,2 miljoen euro zijn kosten verbonden aan het ruimen van slib uit de riolen, wat absoluut nodig is om er met een rijdende camera door te kunnen. Een groot bedrag, zeker wanneer achteraf blijkt dat de riool in prima staat is.

Nieuw type drone

Een betrouwbare “eerste blik” in de riool zou die overbodige kosten kunnen vermijden. Dat wil Aquafin binnenkort doen met een drone. “De modellen die vandaag op de markt zijn, beantwoorden niet aan onze behoeften, daarom laten we nu een nieuw type drone ontwikkelen,” vertelt adviseur Rioolmanagement Alexander Mouton. “Die moet uiteraard bestand zijn tegen de specifieke omstandigheden in een rioolbuis zoals een beperkte diameter en vuil water. Onze drone zal ook meerdere zijdelingse camera’s en extra sensoren hebben. Zo kan er met één vlucht veel meer in beeld gebracht worden.”

Belangrijk is ook dat de nieuwe drone eenvoudig is in gebruik en dat je geen geoefende dronepiloot moet zijn om hem te bedienen. “Het is de bedoeling dat onze technische medewerkers hem kunnen meenemen op hun inspectieronde voor die eerste blik,” legt Alexander uit. “Als de riool er goed uit ziet of ze stellen meteen bijvoorbeeld wortelingroei van bomen of barsten vast, dan weten we genoeg. Bij twijfelgevallen schakelen we alsnog een rijdende camera voor een second opinion en gedetailleerde beelden.”

Door drones in te zetten voor rioolinspecties kan Aquafin jaarlijks 500 kilometer riolen nakijken in plaats van 250 kilometer tot nu. Tegen het einde van dit jaar moet het prototype van de Aquafin-drone klaar zijn, vanaf volgend jaar wil het bedrijf ermee aan de slag.

 

Demo – riolen inspecteren met een drone

De pers is welkom op maandag 7 oktober 2019 om 10.00 uur  op de Steenkaai in Vilvoorde (parkeerstrook langs ter hoogte van de Kruitfabriek) waar Aquafin een demo geeft van een rioolinspectie met een drone. Aangezien het prototype nog in productie is, wordt hiervoor een bestaand model gebruikt dat licht afwijkt van het te ontwikkelen model.

De demo is gekoppeld aan een congres rond “Klimaat- en waterbeheer voor morgen” dat Aquafin in de namiddag organiseert in De Kruitfabriek.

Contacteer ons
Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie, Aquafin
Valerie Lievens manager Communicatie, Aquafin
Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie, Aquafin
Valerie Lievens manager Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar