Skip to Content

Aquafin werkt in Groenstraat Sint-Katelijne-Waver aan zuivere waterlopen

Op het einde van de Groenstraat, ter hoogte van het spoorwegterrein, belandt vandaag nog heel wat afvalwater ongezuiverd in de beek. Het Vlaamse Gewest gaf enkele jaren geleden aan Aquafin de opdracht om deze vuilvracht aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Na het nodige studiewerk staan de werken nu in de startblokken. Op maandag 7 april zal het startschot gegeven worden voor de werken die tot het najaar zullen duren.

Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin, schetst wat er staat te gebeuren: “Ter hoogte van het spoorwegterrein zullen we een pompstation bouwen. Van daaruit zal het verzamelde afvalwater via een nieuwe leiding in de Groenstraat verpompt worden tot de Clemenceaustraat. Daar sluiten we aan op het bestaande netwerk, zodat het water gezuiverd kan worden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord, naast het containerpark.”

Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zal de werf in verschillende fasen opgesplitst worden. Als tegen oktober de rioleringswerken achter de rug zijn, zal de wegenis in oorspronkelijke toestand hersteld worden.

Op woensdag 26 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool Octopus, Clemenceaustraat 115 te Sint-Katelijne-Waver.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar