Aquafin werkt in Groenstraat Sint-Katelijne-Waver aan zuivere waterlopen

Woensdag 26 maart 2014 — Op het einde van de Groenstraat, ter hoogte van het spoorwegterrein, belandt vandaag nog heel wat afvalwater ongezuiverd in de beek. Het Vlaamse Gewest gaf enkele jaren geleden aan Aquafin de opdracht om deze vuilvracht aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Na het nodige studiewerk staan de werken nu in de startblokken. Op maandag 7 april zal het startschot gegeven worden voor de werken die tot het najaar zullen duren.

Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin, schetst wat er staat te gebeuren: “Ter hoogte van het spoorwegterrein zullen we een pompstation bouwen. Van daaruit zal het verzamelde afvalwater via een nieuwe leiding in de Groenstraat verpompt worden tot de Clemenceaustraat. Daar sluiten we aan op het bestaande netwerk, zodat het water gezuiverd kan worden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord, naast het containerpark.”

Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zal de werf in verschillende fasen opgesplitst worden. Als tegen oktober de rioleringswerken achter de rug zijn, zal de wegenis in oorspronkelijke toestand hersteld worden.

Op woensdag 26 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool Octopus, Clemenceaustraat 115 te Sint-Katelijne-Waver.