Skip to Content

Aquafin voert rioleringswerken uit voor propere Leigracht

In september zijn de voorbereidende werken voor het project ‘Collector Sint-Joris-Weert fase 2’ gestart. Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu ongezuiverd in de Leigracht belandt, opvangen en aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Na de werken zal het afvalwater van meer dan 730 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Huldenberg.

Er lopen nog besprekingen met de aannemer over de start van de eerste fase, maar waarschijnlijk worden dit najaar geen grote werkzaamheden meer uitgevoerd. Meer info over de timing van de verschillende fasen wordt tijdens de infoavond meegedeeld. De werken zullen ongeveer 21 maanden duren.

Er zal maar op een stukje openbaar domein gewerkt worden, namelijk in de Reigerstraat. Voor de rest vinden de werken plaats op privé eigendommen. Er wordt zeker getracht de woningen maximaal bereikbaar te houden.

De infoavond over dit project vindt plaats op maandag 27 oktober om 19.30u in de raadszaal (2de verdieping) van het gemeentehuis, Gemeentestraat in Oud-Heverlee. Alle omwonenden en de pers zijn van harte welkom.

Contacteer ons
Joke Vriens Aquafin
Joke Vriens Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar