Aquafin voert rioleringswerken uit voor propere Leigracht

Vrijdag 24 oktober 2014 — In september zijn de voorbereidende werken voor het project ‘Collector Sint-Joris-Weert fase 2’ gestart. Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu ongezuiverd in de Leigracht belandt, opvangen en aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Na de werken zal het afvalwater van meer dan 730 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Huldenberg.

Er lopen nog besprekingen met de aannemer over de start van de eerste fase, maar waarschijnlijk worden dit najaar geen grote werkzaamheden meer uitgevoerd. Meer info over de timing van de verschillende fasen wordt tijdens de infoavond meegedeeld. De werken zullen ongeveer 21 maanden duren.

Er zal maar op een stukje openbaar domein gewerkt worden, namelijk in de Reigerstraat. Voor de rest vinden de werken plaats op privé eigendommen. Er wordt zeker getracht de woningen maximaal bereikbaar te houden.

De infoavond over dit project vindt plaats op maandag 27 oktober om 19.30u in de raadszaal (2de verdieping) van het gemeentehuis, Gemeentestraat in Oud-Heverlee. Alle omwonenden en de pers zijn van harte welkom.