Skip to Content

Aquafin verlicht de druk op pompstation Hanssenlaan

Het pompstation van Aquafin in de Hanssenlaan in Veurne verpompt het afvalwater van 4.000 inwoners naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen. Dat is tenminste de bedoeling. Vandaag belandt er naast het afvalwater ook nog heel wat regenwater in de riolering. Hierdoor kunnen de pompen van Aquafin het toekomende debiet niet verweken, waardoor er via een noodpomp heel wat verdund afvalwater rechtstreeks in de vaart terecht komt.

De ingenieurs van Aquafin buigen zich momenteel over het ontwerp van een project om het regenwater in de Astridlaan, Noordstraat en Hanssenslaan af te koppelen van de riolering door de aanleg van een gescheiden riolering. Het stadsbestuur van Veurne heeft al te kennen gegeven tegelijk met Aquafin ook rioleringswerken te willen uitvoeren in de Noordstraat (tussen Hanssenslaan en Noordburgweg), een deel van de Bloemenlaan en de dienstweg achter de rijwoningen van de Astridlaan. Ook hier zal het regenwater afgekoppeld worden van de riolering. De stad zal daar bovendien investeren in de herinrichting van de wegenis.

Een gescheiden riolering heeft enkel nut als ook de bewoners langs het tracé hun regenwater afkoppelen van de riolering. Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin, licht toe wat er moet gebeuren: “Waar mogelijk kan het regenwater best hergebruikt worden. Dat levert zowel een ecologisch als een economisch voordeel op, omdat je hierdoor bespaart op je drinkwaterfactuur. Lukt dat niet, dan kan je het regenwater best lokaal bufferen of laten infiltreren in de bodem. Pas als laatste optie bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het regenwaterstelsel in de straat. De bewoners krijgen gratis advies van een afkoppelingsdeskundige over hoe dit allemaal praktisch moet gebeuren. Hoewel de werken zelf in principe ten laste van de eigenaar zijn, voorziet het stadsbestuur een financiële tussenkomst.”

Hoewel de werken vermoedelijk pas in het voorjaar van 2014 zullen starten, nodigen de projectpartners de omwonenden nu al uit voor een eerste infoavond. Daar krijgen ze meer info over de verdere procedure en de afkoppelingen op privaat terrein. De inwoners van de Hanssenslaan zijn welkom op woensdag 20 februari 2013 om 19u30 in de raadszaal van het stadskantoor ‘De Seylsteen’, Sint-Denisplaats 16 in Veurne. Voor de inwoners van de Astridlaan en Noordstraat wordt er een afzonderlijke infoavond georganiseerd op maandag 4 maart 2013 om 19u30 op dezelfde locatie.

Contacteer ons
Lisa Vanhaute projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Lisa Vanhaute projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar