Aquafin verlicht de druk op pompstation Hanssenlaan

Woensdag 20 februari 2013 — Het pompstation van Aquafin in de Hanssenlaan in Veurne verpompt het afvalwater van 4.000 inwoners naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen. Dat is tenminste de bedoeling. Vandaag belandt er naast het afvalwater ook nog heel wat regenwater in de riolering. Hierdoor kunnen de pompen van Aquafin het toekomende debiet niet verweken, waardoor er via een noodpomp heel wat verdund afvalwater rechtstreeks in de vaart terecht komt.

De ingenieurs van Aquafin buigen zich momenteel over het ontwerp van een project om het regenwater in de Astridlaan, Noordstraat en Hanssenslaan af te koppelen van de riolering door de aanleg van een gescheiden riolering. Het stadsbestuur van Veurne heeft al te kennen gegeven tegelijk met Aquafin ook rioleringswerken te willen uitvoeren in de Noordstraat (tussen Hanssenslaan en Noordburgweg), een deel van de Bloemenlaan en de dienstweg achter de rijwoningen van de Astridlaan. Ook hier zal het regenwater afgekoppeld worden van de riolering. De stad zal daar bovendien investeren in de herinrichting van de wegenis.

Een gescheiden riolering heeft enkel nut als ook de bewoners langs het tracé hun regenwater afkoppelen van de riolering. Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin, licht toe wat er moet gebeuren: “Waar mogelijk kan het regenwater best hergebruikt worden. Dat levert zowel een ecologisch als een economisch voordeel op, omdat je hierdoor bespaart op je drinkwaterfactuur. Lukt dat niet, dan kan je het regenwater best lokaal bufferen of laten infiltreren in de bodem. Pas als laatste optie bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het regenwaterstelsel in de straat. De bewoners krijgen gratis advies van een afkoppelingsdeskundige over hoe dit allemaal praktisch moet gebeuren. Hoewel de werken zelf in principe ten laste van de eigenaar zijn, voorziet het stadsbestuur een financiële tussenkomst.”

Hoewel de werken vermoedelijk pas in het voorjaar van 2014 zullen starten, nodigen de projectpartners de omwonenden nu al uit voor een eerste infoavond. Daar krijgen ze meer info over de verdere procedure en de afkoppelingen op privaat terrein. De inwoners van de Hanssenslaan zijn welkom op woensdag 20 februari 2013 om 19u30 in de raadszaal van het stadskantoor ‘De Seylsteen’, Sint-Denisplaats 16 in Veurne. Voor de inwoners van de Astridlaan en Noordstraat wordt er een afzonderlijke infoavond georganiseerd op maandag 4 maart 2013 om 19u30 op dezelfde locatie.

Lisa Vanhaute projectmanager at Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie at Aquafin