Aquafin verbetert waterkwaliteit Bellebeek

Maandag 31 maart 2014 — Het gaat goed met de waterkwaliteit van de Bellebeek. De Prati-index, die gebruikt wordt om de fysiochemische en biologische waterkwaliteit te bepalen, bestempelt de waterloop als van “zeer goede kwaliteit”. Toch kan het nog beter, zo vindt het Vlaamse Gewest. In 2009 gaf het aan Aquafin de opdracht om het afvalwater afkomstig van de Tuitenberg in Lennik en de Heidestraat in Roosdaal aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt al dit afvalwater via de Hunselbeek nog ongezuiverd in de Bellebeek. Het project staat na enkele jaren studie nu in de startblokken.

“Het startschot wordt gegeven op 5 mei” weet Thierry Adriaensens, projectmanager van Aquafin. “Dan starten we met de aanleg van een nieuwe riolering in de Heidestraat. Deze werken duren tot november. Na het bouwverlof, dus ergens midden augustus, zal onze aannemer starten met de onderdoorpersing van de steenweg, zodat het doorgaand verkeer op de steenweg zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Het is de bedoeling om tegen de kerstvakantie alles klaar te hebben op de afwerking van de wegenis na, want de toplaag asfalt kunnen we niet aanleggen in de winter.”

De nieuwe riolering zal enkel het afvalwater opvangen. Voor het regenwater komt er een aparte leiding. Plaatselijk worden voor de afvoer van het regenwater extra grachten voorzien of bestaande grachten uitgediept. Ook aan de omwonenden wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. Thierry Adriaensens: “Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Op dinsdag 1 april organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19u30 in het gemeentehuis, Brusselstraat 15 in 1760 Roosdaal. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.