Aquafin stoomt Nieuwkerke klaar voor zuiver water

Maandag 2 juni 2014 — Al het afvalwater dat de inwoners van het Heuvellandse dorp Nieuwkerke produceren, belandt vandaag ongezuiverd in de plaatselijke waterlopen. Om deze situatie een halt toe te roepen, is het wachten op de bouw van de zuiveringsinstallatie ten noorden van het dorpscentrum. Hoewel die waarschijnlijk nog enkele jaren op zich zal laten wachten, blijft Aquafin niet bij de pakken neerzitten. Binnen enkele weken start het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf met de aanleg van een nieuwe collector, die het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners zal verzamelen. Hiermee bereidt Aquafin het dorp voor op zuivere waterlopen.

David Bauwens, projectmanager van Aquafin, schetst het grote plaatje: “Enkele jaren geleden realiseerden we alvast de toevoercollector vanuit het centrum richting de mogelijke inplantingsplaats van de zuiveringsinstallatie. Nu is het tijd om het afvalwater van het dorp hierop aan te sluiten. Als we dan binnen enkele jaren de bouw van de zuiveringsinstallatie kunnen voltooien, kan die ineens op volle toeren draaien. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van de Zeepbeek en de Despierrebeek er van de ene dag op de andere fors op vooruit gaat.”

Tijdens het project dat nu in de startblokken staat, zal er gewerkt worden in de Niepkerkestraat, Steenwerkstraat en Nieuwkerkestraat. David Bauwens: “In al deze straten voorzien we de aanleg van een gescheiden riolering. Dat betekent dat we het regen- en het afvalwater apart verzamelen. Het afvalwater zal later gezuiverd worden op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het regenwater leiden we via afzonderlijke leidingen rechtstreeks naar de natuur. Ook aan de omwonden van het tracé wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. De gemeente Heuvelland subsidieert deze private afkoppelingen voor 25% van de aanvaarde kosten, met een maximum van 500 euro per perceel. De gemeente zal daarnaast ook het stuk riolering van S.K. Nieuwkerke tot aan de Steenwerkstraat betalen.”

Voor het zover is, zullen er eerst voorbereidende werken moeten gebeuren door de nutsbedrijven. David Bauwens: “Deze aanpassingswerken zullen gefaseerd verlopen, te starten met de Steenwerkstraat. Daar hopen we met de start van het nieuwe schooljaar de rioleringswerken te kunnen aanvatten, terwijl de nutswerken zich verplaatsen naar de Nieuwkerkestraat.”

Op dinsdag 3 juni organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in ’t Seultje, Seulestraat 47 in Heuvelland (Nieuwkerke).

David Bauwens projectmanager at Aquafin
Veerle Boey adviseur Communicatie at Aquafin