Aquafin stoomt Nieuwkerke klaar voor zuiver water

Al het afvalwater dat de inwoners van het Heuvellandse dorp Nieuwkerke produceren, belandt vandaag ongezuiverd in de plaatselijke waterlopen. Om deze situatie een halt toe te roepen, is het wachten op de bouw van de zuiveringsinstallatie ten noorden van het dorpscentrum. Hoewel die waarschijnlijk nog enkele jaren op zich zal laten wachten, blijft Aquafin niet bij de pakken neerzitten. Binnen enkele weken start het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf met de aanleg van een nieuwe collector, die het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners zal verzamelen. Hiermee bereidt Aquafin het dorp voor op zuivere waterlopen.

David Bauwens, projectmanager van Aquafin, schetst het grote plaatje: “Enkele jaren geleden realiseerden we alvast de toevoercollector vanuit het centrum richting de mogelijke inplantingsplaats van de zuiveringsinstallatie. Nu is het tijd om het afvalwater van het dorp hierop aan te sluiten. Als we dan binnen enkele jaren de bouw van de zuiveringsinstallatie kunnen voltooien, kan die ineens op volle toeren draaien. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van de Zeepbeek en de Despierrebeek er van de ene dag op de andere fors op vooruit gaat.”

Tijdens het project dat nu in de startblokken staat, zal er gewerkt worden in de Niepkerkestraat, Steenwerkstraat en Nieuwkerkestraat. David Bauwens: “In al deze straten voorzien we de aanleg van een gescheiden riolering. Dat betekent dat we het regen- en het afvalwater apart verzamelen. Het afvalwater zal later gezuiverd worden op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het regenwater leiden we via afzonderlijke leidingen rechtstreeks naar de natuur. Ook aan de omwonden van het tracé wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. De gemeente Heuvelland subsidieert deze private afkoppelingen voor 25% van de aanvaarde kosten, met een maximum van 500 euro per perceel. De gemeente zal daarnaast ook het stuk riolering van S.K. Nieuwkerke tot aan de Steenwerkstraat betalen.”

Voor het zover is, zullen er eerst voorbereidende werken moeten gebeuren door de nutsbedrijven. David Bauwens: “Deze aanpassingswerken zullen gefaseerd verlopen, te starten met de Steenwerkstraat. Daar hopen we met de start van het nieuwe schooljaar de rioleringswerken te kunnen aanvatten, terwijl de nutswerken zich verplaatsen naar de Nieuwkerkestraat.”

Op dinsdag 3 juni organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in ’t Seultje, Seulestraat 47 in Heuvelland (Nieuwkerke).

David Bauwens

projectmanager, Aquafin

Veerle Boey

adviseur Communicatie, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be