Skip to Content

Aquafin steunt wereldwaterdag@school

Sinds 1993 roept de VN de lidstaten op om op Wereldwaterdag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. Op 21 maart wordt in Lier een Walk for Water georganiseerd door MOS, PROTOS, GoodPlanet, Kleur Bekennen de stad Lier en Provincie Antwerpen. 300 leerlingen uit het basisonderwijs uit Lier zullen wandelen om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die dagelijks gemiddeld 6 kilometer stappen om water te halen voor hun basisvoorzieningen. Tijdens de Walk for Water worden politici aangesproken om hun beloftes na te komen om iedereen waar ook ter wereld te voorzien van zuiver drinkwater en een veilige sanitatie.

Aquafin verleent met plezier zijn steun aan Wereldwaterdag@school en stelt de waterzuiveringsinstallatie in Lier als vertrekpunt van de wandeling ter beschikking. Aan de hand van kleurrijk materiaal krijgen de kinderen hier uitleg over het belang van gesaneerd afvalwater en duurzaam water(her)gebruik. De basisscholen beginnen van hieruit om 10u30 aan hun walk for water. De leerlingen dragen elk een liter kraantjeswater mee en wandelen samen met 4 ezels, de waterdragers,  en onder begeleiding van fanfare Dynamo naar de Grote Markt. Om 12 uur komen de leerlingen aan en openen ze samen met 100 leerlingen uit de secundaire school een levend waterkunstwerk, gemaakt door leerlingen uit Sint Aloysiusinstituut en de kunstacademie uit Lier. Om 12u50 wordt het moment afgerond met een waterboodschap, omdat we op deze dag lawaai willen maken voor water.

Deelnemende scholen: Sint Gummarus, Het Spoor, Het Molentje, Dr Jozef Weynsschool (Beersel), Heilig Hart school (Koningshooikt), Sint Aloysiusinstituut en BUSO De Regenboog (secundaire school).

Samenkomst basisscholen (en mogelijkheid voor beeldmateriaal): 10u aan waterzuiveringsinstallatie van Aquafin, Waversesteenweg 196, 2500 Lier. Parkeermogelijkheid is voorzien voor pers.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar