Skip to Content

Aquafin steunt [email protected]

Sinds 1993 roept de VN de lidstaten op om op Wereldwaterdag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. Op 21 maart wordt in Lier een Walk for Water georganiseerd door MOS, PROTOS, GoodPlanet, Kleur Bekennen de stad Lier en Provincie Antwerpen. 300 leerlingen uit het basisonderwijs uit Lier zullen wandelen om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die dagelijks gemiddeld 6 kilometer stappen om water te halen voor hun basisvoorzieningen. Tijdens de Walk for Water worden politici aangesproken om hun beloftes na te komen om iedereen waar ook ter wereld te voorzien van zuiver drinkwater en een veilige sanitatie.

Aquafin verleent met plezier zijn steun aan [email protected] en stelt de waterzuiveringsinstallatie in Lier als vertrekpunt van de wandeling ter beschikking. Aan de hand van kleurrijk materiaal krijgen de kinderen hier uitleg over het belang van gesaneerd afvalwater en duurzaam water(her)gebruik. De basisscholen beginnen van hieruit om 10u30 aan hun walk for water. De leerlingen dragen elk een liter kraantjeswater mee en wandelen samen met 4 ezels, de waterdragers,  en onder begeleiding van fanfare Dynamo naar de Grote Markt. Om 12 uur komen de leerlingen aan en openen ze samen met 100 leerlingen uit de secundaire school een levend waterkunstwerk, gemaakt door leerlingen uit Sint Aloysiusinstituut en de kunstacademie uit Lier. Om 12u50 wordt het moment afgerond met een waterboodschap, omdat we op deze dag lawaai willen maken voor water.

Deelnemende scholen: Sint Gummarus, Het Spoor, Het Molentje, Dr Jozef Weynsschool (Beersel), Heilig Hart school (Koningshooikt), Sint Aloysiusinstituut en BUSO De Regenboog (secundaire school).

Samenkomst basisscholen (en mogelijkheid voor beeldmateriaal): 10u aan waterzuiveringsinstallatie van Aquafin, Waversesteenweg 196, 2500 Lier. Parkeermogelijkheid is voorzien voor pers.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar