Aquafin steunt Protos bij bouw slibverwering in Madagaskar

Dinsdag 16 mei 2017 — Op sanitatie rust nog een zwaar taboe in Madagaskar. Toch is het meer dan noodzakelijk om sterfte ten gevolge van gebrek aan hygiëne terug te dringen. Aquafin verleent zowel financiële steun als advies voor de bouw van een installatie in Tamatave die het slib van latrines hygiënisch verwerkt.

Hoewel het werkterrein van Aquafin Vlaanderen is, zijn we ook begaan met het milieu en de maatschappelijke problemen van het Zuiden. Daarom steunen we een aantal projecten van ngo's en vzw's die te maken hebben met water en sanitatie. Met Protos hebben we momenteel een langlopende samenwerking rond gelijkaardige projecten in Madagaskar en Mali. In Tamatave, de tweede grootste stad van Madagaskar, zijn er zo goed als geen riolen. Wel zijn er overal latrines, voorzien van een septische put. Voor de komst van Protos werd de inhoud van de septische putten gedumpt in een put die werd afgedekt met grond of bladeren. Bij de eerstvolgende cycloon echter liep de stad onder water en kwam ook het slib weer bovendrijven. Een allesbehalve hygiënische en gezonde situatie. Met de steun van Aquafin bouwde Protos een slibverwerkingsinstallatie waar het slib hygiënisch wordt verwerkt en nadien kan gebruikt worden als meststof in de landbouw. De installatie is vergelijkbaar met een rietveld waarbij het slib op het rietveld wordt gedeponeerd. De wortels van het riet groeien in het slib en zorgen voor stabilisatie en gedeeltelijke afbraak. Door het slib lang (meer dan een jaar) op het rietveld te houden, sterven ook de pathogenen af en kan het gebruikt worden in de landbouw.

Twee Aquafin-medewerkers werkten in hun vrije tijd mee aan dit project door advies te verlenen. Momenteel zijn ze ter plaatse om opleiding te geven rond slibverwerking.

Slibverwerkingsinstallatie Toamasina: http://www.protos.ngo/nl/nieuws/eurekaka-protos-bouwde-slibverwerkingsstation-toamasina

Facebookpagina bouw installatie Tamatave:  https://www.facebook.com/Tamatave-construction-dune-station-de-traitement-des-boues-de-vidange-1677793752506052/