Aquafin sterk vertegenwoordigd in EurEau

Greet De Gueldre herverkozen als co-voorzitter comité afvalwater

Dinsdag 23 mei 2017 — EurEau is dé vertegenwoordiging van de drinkwater- en afvalwaterbedrijven in Europa. Greet De Gueldre, Manager Strategische Innovatie en Klimaat bij Aquafin, zal er ook de komende twee jaar het comité afvalwater voorzitten, samen met Jean-Pierre Silan van het Waalse AIDE.

EurEau telt 32 leden uit 29 verschillende Europese landen. De Belgische drinkwater- en afvalwaterbedrijven zijn vertegenwoordigd in EurEau via Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector. In 2015 werd Greet De Gueldre al een eerste keer verkozen als co-voorzitter van het comité afvalwater. Onlangs werden zij en Jean-Pierre Silan herverkozen voor een nieuwe periode van 2 jaar. Met het comité volgen ze de evoluties op Europees niveau op binenn de afvalwatersector en nemen ze standpunten in over hoe de leden hiermee moeten omgaan. EurEau is ook het ideale platform voor de sector om informatie en ervaringen uit te wisselen tussen de lidstaten.