Skip to Content
Aquafin stelt 'werkplek van de toekomst' voor

Aquafin stelt 'werkplek van de toekomst' voor

Nieuwe duurzame hub voor activity based working

Aquafin bouwde zijn kantoor aan de Dijkstraat in Aartselaar om tot een duurzame hub met veel aandacht voor nieuwe vormen van (samen)werken en een ecologische inrichting. Het bedrijf wil een deel van het gebouw in de toekomst ook openstellen voor derden, zodat de ruimte maximaal gebruikt wordt.

Veel bedrijven herdenken vandaag hun kantoorconcept met het oog op het hybride werken dat zijn intrede deed tijdens corona. Aquafin sleutelde voordien al aan het ontwerp van een future proof werkomgeving met een duidelijke visie op ‘bricks, bytes en behaviour’. Want het mag duidelijk zijn dat ‘Campus Aquafin’ niet alleen staat voor een gebouwrenovatie maar voor een complete transformatie, helemaal afgestemd op de verwachtingen van vandaag én morgen.

Dat merk je onder meer aan de indeling van het gebouw, die is gebaseerd op ‘activity based’ werken: voor elke werkvorm zijn er aangepaste werkplekken zoals concentratie- en dynamische werkplekken, projecttafels, brainstormruimtes, belcellen, aanlandplekken, … Door het gebruik van schuifwanden zijn sommige ruimtes bovendien aanpasbaar zodat ze multifunctioneel kunnen ingezet worden.

Baanbrekend

“Mensgericht hybride werken is een van de pijlers in het traject ‘baanbrekend werkgever’ dat we momenteel doorlopen. In ons HR-beleid besteden we veel aandacht aan talentontwikkeling, samenwerken, welzijn, de werk-privé balans en hoe je daar als team mee omgaat als je niet meer hele dagen fysiek samen zit. Dat leverde ons dit jaar nog de titel van HR ambassadeur op,” zegt CEO Jan Goossens. “Dat baanbrekende trekken we ook door in andere ecologische, maatschappelijk verantwoorde keuzes die we maakten voor Campus Aquafin.”

Zo werden heel wat materialen uit het oude gebouw opgefrist en opnieuw gebruikt, tot de klinkers van de oude parking toe. Voor de aankoop van nieuwe materialen maakte het projectteam gebruik van C-CalC, een evaluatietool om de circulariteit van materialen te beoordelen. De Campus, een BEN-gebouw, wordt verwarmd en gekoeld door middel van riothermie, ofwel gerecupereerde warmte uit de rioolbuis in de straat. De Campus is de eerste locatie in Vlaanderen waar deze eenvoudige, duurzame techniek voor het opwekken van hernieuwbare energie werd toegepast.

Groene oase

Ook de buitenkant van het gebouw valt op als een groene oase midden in een industriegebied. Het gebouw werd bekleed met duurzaam, inheems hout en door de weinige verharding kan het regenwater op vele plaatsen in de bodem infiltreren. Het afstromende regenwater van de parking komt terecht in wadi’s en ook de groendaken vangen veel water op. Opgevangen regenwater wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten.

Campus Aquafin is niet alleen een werk- en ontmoetingsplek voor de meer dan 400 Aquafin-medewerkers die er regelmatig (een deel van) hun werkdag doorbrengen. Het is ook plek waar openheid centraal staat en verbinden met professionele partners en onze omgeving gestimuleerd wordt.

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar