Aquafin stelt rioleringsprojecten in Ledegem voor

Vrijdag 5 april 2013 — Om de kwaliteit van de Ledegemse waterlopen verder te verbeteren, heeft het Vlaamse Gewest aan Aquafin de opdracht gegeven een aantal projecten uit te voeren met als doel extra inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Momenteel liggen er twee projecten op de ontwerptafel, die Aquafin graag voorstelt aan de omwonenden. Op maandag 8 april organiseert het waterzuiveringsbedrijf samen met de gemeente een infoavond over de geplande werken in de Papestraat en de Gullegemsestraat.

“Voor beide projecten heeft het Vlaamse Gewest onlangs haar principieel akkoord gegeven op het ontwerp” zegt David Bauwens, projectmanager van Aquafin. “Dat betekent dat we nu kunnen starten met het detailontwerp. Zoals het er nu uitziet, zal het project in de Papestraat grotendeels door de velden lopen, richting Heulebeek. Er komt een gescheiden riolering, wat betekent dat het regenwater niet meer welkom is in de riolering maar opgevangen zal worden in de geherprofileerde grachten. Ook in de Gullegemsestraat komt een gescheiden stelsel, maar daar bestaat het uit twee afzonderlijke buizen in de grond. In tegenstelling tot de Papestraat zal er in de Gullegemsestraat voornamelijk in de openbare weg gewerkt worden.”

Hoewel de werken pas tegen de zomer van 2014 zullen starten, vindt Aquafin het belangrijk de omwonenden nu reeds te betrekken in het overleg. David Bauwens: “De eigenaars van de woningen langs het tracé zal namelijk gevraagd worden om ook op hun terrein het regenwater af te koppelen van de riolering. Waar mogelijk wordt dit best hergebruikt. Lokale infiltratie of buffering vormen de volgende alternatieven. Slechts als deze opties niet mogelijk zijn, kan het aangesloten worden op het openbaar regenwaterstelsel. De bewoners zullen in de aanloop van het project bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis zal adviseren over de nodige werken.”

De infoavond over beide projecten zal doorgaan op maandag 8 april 2013 om 19u30 in het gemeentehuis van Ledegem (Rollegemstraat 132).