Aquafin start werken N177

Op maandag 3 juni start Aquafin met rioleringswerken op de Boomsesteenweg - Antwerpsesteenweg (N177) in Aartselaar. Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan in de N177, de parallelweg van de A12 richting Antwerpen. Voor deze werken worden de busstrook en rechterrijstrook langdurig opgebroken, enkel de linkerrijstrook blijft open voor bestemmingsverkeer en bussen van De Lijn. Het einde van de rioleringswerken is voorzien in de zomer van 2020.

“De aannemer zal op 3 juni de werfsignalisatie beginnen plaatsen voor de fase van aan de Struisbeek tot voor het kruispunt met de Kontichsesteenweg (fase 1) en voor de fase van net na het kruispunt met de Kontichsesteenweg tot net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat (fase 3)”, zegt projectmanager Ward Scholiers van Aquafin. “Het kruispunt met de Kontichsesteenweg zelf blijft nog open tot eind juni. Om de onvermijdbare verkeershinder die zulke ingrijpende werken met zich meebrengen toch zoveel als mogelijk te beperken, zal dit kruispunt enkel tijdens de zomervakantie worden opgebroken.”

Vanaf 3 juni is enkel de linkse rijstrook van de N177 richting Antwerpen nog open. Die wordt voorbehouden voor bussen van De Lijn en voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer moet gebruik maken van de A12. De rechtse rijstrook van de N177, de busstrook en een deel van het voet- en fietspad worden ingenomen voor de werf. Voor lokale fietsers en voetgangers wordt een doorgang voorzien. Handelaars en bedrijven blijven wel toegankelijk.

Eerste werken vanaf 4 juni

“Vanaf dinsdag 4 juni wordt het asfalt opgebroken. Aan de kant van de Struisbeek gebeurt dat over een beperkte afstand. Daar wordt immers eerst de bestaande rioolkoker gereinigd. In de 2de week van juni plant de aannemer de bouwput te graven voor de ondergrondse constructie”, schetst projectmanager Scholiers de timing voor de eerste werkzaamheden.

“Tussen de Kontichsesteenweg en de Guido Gezellestraat wordt het asfalt over de hele afstand opgebroken. Aansluitend wordt de bemaling geplaatst langs de kant van de bebouwing. Die moet ervoor zorgen dat het grondwaterpeil wordt verlaagd zodat de sleuf waarin de riolen worden aangelegd droog blijft. Half juni start de aannemer dan met de aanleg van de riolering in deze fase.

Verkeershinder

De N177 is een drukke verkeersomgeving waardoor de werken ongetwijfeld voor aanzienlijke verkeershinder zullen zorgen. Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vragen daarom om, indien mogelijk, zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven voor de auto (fiets, carpoolen, openbaar vervoer, thuiswerk…). Voor doorgaand verkeer worden verschillende omleidingen voorzien.

“Uiteraard trachten we de hinder zoveel als mogelijk te beperken”, zegt projectmanager Scholiers. “Daarom hebben we besloten om de voorbereidende werken, die op 17 mei gestart zijn, ’s nachts te laten uitvoeren. Nu de eigenlijke rioleringswerken beginnen, werken twee aannemers tegelijk op verschillende plaatsen. Die aannemers zullen ook langere werkdagen hanteren en werken bovendien door op zaterdagen en tijdens het bouwverlof.”

Aquafin en AWV vestigen ook de aandacht op de veiligheid. De N177 is immers een druk bereden en gevaarlijke verkeersas. Daarom vragen Aquafin en AWV alle weggebruikers met aandrang om de verkeersregels en de signalisatie te respecteren, en om extra voorzichtig te zijn bij het passeren van de werfzone.

Informatie via nieuwsbrieven en WhatsApp

Op de website van Aquafin kan iedereen de werken opvolgen. Men kan zich daar ook inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief. Wie liever de updates wil ontvangen via WhatsApp, kan zich daarvoor inschrijven door eenvoudigweg het projectnummer 22328 in een WhatsApp-berichtje te sturen naar Aquafin op het nr 0474 56 39 12. “Let wel: dit telefoonnummer dient enkel om via WhatsApp-berichten te communiceren, je kunt het niet bellen”, zegt Nico Van Gestel van de communicatiedienst van Aquafin. “Uiteraard is ons contactcenter wel telefonisch bereikbaar op het nummer 03 450 45 45 en dit elke werkdag van 8 tot 19 uur.”

Wat houden de werken in?

Aquafin legt in de N177 richting Antwerpen een zogenaamde RWA-collector aan, een grote verzamelriool voor regenwater, tussen de Leugstraat en de Struisbeek. Daarnaast vernieuwt het ook de bestaande afvalwaterriolering. “We realiseren een gescheiden stelsel zodat een nieuwe regenwaterleiding alle regenwater rechtstreeks naar de Struisbeek kan voeren en enkel het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie gaat. Door de aanleg van die nieuwe regenwaterleiding kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk worden afgevoerd naar de lokale beek. Hierdoor verkleint het risico op wateroverlast en zal de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren”, legt projectmanager Ward Scholiers van Aquafin uit.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be