Skip to Content

Aquafin start tweede fase waterzuivering Gistel-Moere

In juni vorig jaar konden de dorpelingen van Gistel-Moere een kijkje komen nemen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie die Aquafin er heeft gebouwd. Ze konden met eigen ogen aanschouwen hoe er het afvalwater van bijna 700 inwoners wordt gezuiverd. Daar wil Aquafin nu een schepje bovenop doen. Op 17 maart start het bedrijf met de aanleg van een nieuwe collector in de Provincieweg, die het afvalwater van nog eens 270 inwoners zal aansluiten op de zuiveringsinstallatie.

Joke Van den Broecke, projectmanager van Aquafin, legt uit wat er staat te gebeuren: “Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zullen we in verschillende fasen werken. Tijdens de eerste fase, vanaf de zuiveringsinstallatie tot aan de apotheek, is er geen doorgaand verkeer toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk buiten de werkuren. In de volgende fase werken we vanaf de apotheek verder tot aan het kruispunt met de Moerestraat. Vermoedelijk in oktober nemen we het kruispunt zelf onder handen, waardoor ook dit gedurende een kleine maand volledig afgesloten wordt voor doorgaand verkeer.”

Naast deze twee fasen plant Aquafin ook nog enkele kleinere fasen buiten de rijweg, die geen invloed hebben op het verkeer. De totale duur van de werken wordt geschat op 10 maanden, wat betekent dat de zuiveringsinstallatie tegen begin 2015 op bijna volle capaciteit zal draaien. In de toekomst zal het stadsbestuur nog enkele kleine clusters aansluiten, wat het totaal aantal aangesloten inwoners op 1.180 zal brengen.

Op maandag 24 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan in het cultureel centrum van Moere, Molenstraat 30. De start is voorzien om  20u.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar