Aquafin start tweede fase waterzuivering Gistel-Moere

Vrijdag 21 februari 2014 — In juni vorig jaar konden de dorpelingen van Gistel-Moere een kijkje komen nemen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie die Aquafin er heeft gebouwd. Ze konden met eigen ogen aanschouwen hoe er het afvalwater van bijna 700 inwoners wordt gezuiverd. Daar wil Aquafin nu een schepje bovenop doen. Op 17 maart start het bedrijf met de aanleg van een nieuwe collector in de Provincieweg, die het afvalwater van nog eens 270 inwoners zal aansluiten op de zuiveringsinstallatie.

Joke Van den Broecke, projectmanager van Aquafin, legt uit wat er staat te gebeuren: “Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zullen we in verschillende fasen werken. Tijdens de eerste fase, vanaf de zuiveringsinstallatie tot aan de apotheek, is er geen doorgaand verkeer toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk buiten de werkuren. In de volgende fase werken we vanaf de apotheek verder tot aan het kruispunt met de Moerestraat. Vermoedelijk in oktober nemen we het kruispunt zelf onder handen, waardoor ook dit gedurende een kleine maand volledig afgesloten wordt voor doorgaand verkeer.”

Naast deze twee fasen plant Aquafin ook nog enkele kleinere fasen buiten de rijweg, die geen invloed hebben op het verkeer. De totale duur van de werken wordt geschat op 10 maanden, wat betekent dat de zuiveringsinstallatie tegen begin 2015 op bijna volle capaciteit zal draaien. In de toekomst zal het stadsbestuur nog enkele kleine clusters aansluiten, wat het totaal aantal aangesloten inwoners op 1.180 zal brengen.

Op maandag 24 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan in het cultureel centrum van Moere, Molenstraat 30. De start is voorzien om  20u.

Burenbezoek Gistel-Moere op 20 juni 2013