Skip to Content

Aquafin start rioleringswerken Ninoofsesteenweg

Op 3 juni weerklinkt in Ronse het startschot voor de rioleringswerken die Aquafin er de komende 14 maanden zal uitvoeren langs de Ninoofsesteenweg. Met het project zal Aquafin het afvalwater van 1.500 inwoners aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

“Vandaag belandt al dat afvalwater nog ongezuiverd in de Lievensbeek en de Molenbeek” verduidelijkt Jona Londers, projectmanager van Aquafin. “Onze voornaamste doelstelling is dan ook de waterkwaliteit van deze beken te verbeteren. Dat doen we door het afvalwater op te vangen en aan te sluiten op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Paillaertcamp. De werkzone situeert zich langs de Ninoofsesteenweg tussen de Vloedbeek en de Lievensbeek. Omdat we voornamelijk in de berm en de parkeerstroken zullen werken, blijft de hinder voor de weggebruikers beperkt. Enkel wanneer we de steenweg moeten dwarsen, zullen we met tijdelijke verkeerslichten het verkeer in goede banen leiden.”

Aan de omwonden wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. Jona Londers: “Waar mogelijk blijft het propere regenwater best ter plaatse voor hergebruik of infiltratie in de bodem. Lukt dat niet, dan is het laatste alternatief de aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel. De stad Ronse zal de bewoners begeleiden bij de scheiding van het regen- en afvalwater op hun perceel.”

Op dinsdag 28 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan om 19u30 in Wijkcentrum Aan ’t Spoor in de Grote Marijve 133 te Ronse.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar