Aquafin start rioleringswerken Ninoofsesteenweg

Dinsdag 28 mei 2013 — Op 3 juni weerklinkt in Ronse het startschot voor de rioleringswerken die Aquafin er de komende 14 maanden zal uitvoeren langs de Ninoofsesteenweg. Met het project zal Aquafin het afvalwater van 1.500 inwoners aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

“Vandaag belandt al dat afvalwater nog ongezuiverd in de Lievensbeek en de Molenbeek” verduidelijkt Jona Londers, projectmanager van Aquafin. “Onze voornaamste doelstelling is dan ook de waterkwaliteit van deze beken te verbeteren. Dat doen we door het afvalwater op te vangen en aan te sluiten op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Paillaertcamp. De werkzone situeert zich langs de Ninoofsesteenweg tussen de Vloedbeek en de Lievensbeek. Omdat we voornamelijk in de berm en de parkeerstroken zullen werken, blijft de hinder voor de weggebruikers beperkt. Enkel wanneer we de steenweg moeten dwarsen, zullen we met tijdelijke verkeerslichten het verkeer in goede banen leiden.”

Aan de omwonden wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. Jona Londers: “Waar mogelijk blijft het propere regenwater best ter plaatse voor hergebruik of infiltratie in de bodem. Lukt dat niet, dan is het laatste alternatief de aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel. De stad Ronse zal de bewoners begeleiden bij de scheiding van het regen- en afvalwater op hun perceel.”

Op dinsdag 28 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan om 19u30 in Wijkcentrum Aan ’t Spoor in de Grote Marijve 133 te Ronse.