Aquafin start rioleringswerken in Mechelen

Maandag 2 februari 2015 — Aquafin gaat in samenwerking met de stad Mechelen infrastructuurwerken uitvoeren. Het afvalwater van de inwoners komt nu nog rechtstreeks in omliggende beken terecht en daarom wordt in een aantal straten een verbindingsriolering aangelegd.

Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “We willen het afvalwater van de inwoners van Mechelen aansluiten op het bestaande rioleringsnet. Het afvalwater zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord. Hiervoor zullen we in de volgende straten een verbindingsriolering aanleggen: Willendriesstraat (deel), Kerkenbos (deel), Belsveld en Muizenseweg.” 

Dit project maakt deel uit van een uitgebreider project dat zowel in de stad Mechelen als op grondgebied Boortmeerbeek plaatsvindt.

Op woensdag 4 februari 2015 organiseren de projectpartners een infoavond voor de inwoners van Mechelen. Hier zal de concrete uitvoering, startdatum en fasering van de werken toegelicht worden. Deze infoavond zal doorgaan om 19u30 in het oude gemeentehuis van Muizen, Magdalenasteenweg 49.