Aquafin start rioleringswerken in Lubbeek

Vrijdag 15 januari 2016 — In februari start Aquafin met rioleringswerken in de gemeente Lubbeek. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Lubbeek dat nu nog in de Molenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van buurgemeente Sint-Joris-Winge. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 350 inwoners (en later nog eens 4500) dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

Wim Cheroutre, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “Om dit te realiseren, leggen we een afvalwatercollector (= verzamelriool) aan in de Binkomstraat, Molendries, langs de Molenbeek naar de Kareelovenweg, dan verder langs Spicht, Leuvensesteenweg en Doelstraat. Langs Schubbeek wordt ook een pompstation gebouwd om het afvalwater van een lager naar een hoger gelegen punt te kunnen oppompen. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.”

De voorbereidende werken zijn ondertussen gestart. De effectieve rioleringswerken beginnen in februari 2016. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De eerste fase bestaat uit de rioleringswerken in de Binkomstraat en Molendries. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op maandag 18 januari 2016 om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Gellenberg 16 in Lubbeek.

Veerle Boey Adviseur communicatie
Wim Cheroutre Projectmanager