Aquafin start rioleringswerken in Galmaarden en Herne

Donderdag 10 september 2015 — In november start Aquafin met rioleringswerken in de gemeente Galmaarden en Herne. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van een aantal gezinnen dat nog niet aangesloten is op het rioleringsstelsel, aansluiten op de bestaande collector in de Vollezelestraat. Van daaruit wordt het afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie in Galmaarden.

Matthias De Backer, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “Momenteel komt een deel van het afvalwater nog in het grachtenstelsel terecht. Daarom voorziet Aquafin in de aanleg van een gescheiden stelsel in de Hollestraat. We gaan ook de grachten in de Hollestraat herprofileren en enkele bijkomende grachten aanleggen. Tot slot wordt in de Holleweg een pompstation gebouwd om het afvalwater van een lager naar een hoger gelegen punt op te pompen.”

Na de werken zal het afvalwater van ongeveer 60 mensen bijkomend opgevangen en gezuiverd worden. In de toekomst zal dit nieuwe stelsel zelfs 360 inwoners kunnen aansluiten op de zuiveringsinstallatie.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op 14 september 2015 om 20.00u in zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Galmaarden.