Aquafin start rioleringswerken in Boortmeerbeek

Woensdag 28 januari 2015 — Aquafin gaat in samenwerking met Infrax en de gemeente Boortmeerbeek infrastructuurwerken uitvoeren. Het afvalwater van de inwoners komt nu nog rechtstreeks in omliggende beken terecht en daarom wordt in een aantal straten een verbindingsriolering aangelegd.

Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “We willen het afvalwater van de inwoners van Boortmeerbeek aansluiten op het bestaande rioleringsnet. Het afvalwater zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord. Hiervoor zullen we in de volgende straten een verbindingsriolering aanleggen: Muizenseweg, Stationsstraat (deel), Ravensteinstraat (deel), Slagveldweg (deel), Smisstraat, Aambeeldstraat, Rosvenweg, Heverveldweg (deel) en Kwaenijkstraat.”  

Dit project maakt deel uit van een uitgebreider project dat zowel in de gemeente Boortmeerbeek als op grondgebied Mechelen plaatsvindt.

Op donderdag 29 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de inwoners van Boortmeerbeek. Hier zal de concrete uitvoering, startdatum en fasering van de werken toegelicht worden. Deze infoavond zal doorgaan om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2. Voor de inwoners van de stad Mechelen wordt volgende week een infoavond georganiseerd.