Skip to Content

Aquafin start rioleringswerken in Boortmeerbeek

Aquafin gaat in samenwerking met Infrax en de gemeente Boortmeerbeek infrastructuurwerken uitvoeren. Het afvalwater van de inwoners komt nu nog rechtstreeks in omliggende beken terecht en daarom wordt in een aantal straten een verbindingsriolering aangelegd.

Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “We willen het afvalwater van de inwoners van Boortmeerbeek aansluiten op het bestaande rioleringsnet. Het afvalwater zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord. Hiervoor zullen we in de volgende straten een verbindingsriolering aanleggen: Muizenseweg, Stationsstraat (deel), Ravensteinstraat (deel), Slagveldweg (deel), Smisstraat, Aambeeldstraat, Rosvenweg, Heverveldweg (deel) en Kwaenijkstraat.”  

Dit project maakt deel uit van een uitgebreider project dat zowel in de gemeente Boortmeerbeek als op grondgebied Mechelen plaatsvindt.

Op donderdag 29 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de inwoners van Boortmeerbeek. Hier zal de concrete uitvoering, startdatum en fasering van de werken toegelicht worden. Deze infoavond zal doorgaan om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2. Voor de inwoners van de stad Mechelen wordt volgende week een infoavond georganiseerd.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar