Skip to Content

Aquafin start rioleringswerken in Arendonk

Binnenkort start Aquafin met rioleringswerken in Arendonk. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van de Roeststraat, Onder d’Eike, Mierdseweg en De Kleermakers dat nu nog in de Jokevenloop belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arendonk. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 125 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

“In de straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Annelies Cornelis, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. De bestaande grachten wordt geoptimaliseerd of er worden nieuwe grachten aangelegd voor de opvang van het propere regenwater.”

Begin augustus starten de nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit, …) met aanpassings- en vernieuwingswerken in de Mierdseweg. Daarna volgen De Kleermakers, Roeststraat en Onder d'Eike. Deze werken zullen ongeveer 4 maanden duren. De rioleringswerken gaan van start op maandag 22 augustus en zullen na ongeveer 6 maanden afgerond worden. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Er wordt gestart in Onder d'Eike. Nadien verplaatsen de werken zich naar Mierdseweg, De Kleermakers en Roeststraat. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op donderdag 11 augustus om 19u in zaal De Wamp, Deroissart 5 in Arendonk.

Contacteer ons
Annelies Cornelis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Annelies Cornelis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar