Aquafin start rioleringswerken in Arendonk

Dinsdag 9 augustus 2016 — Binnenkort start Aquafin met rioleringswerken in Arendonk. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van de Roeststraat, Onder d’Eike, Mierdseweg en De Kleermakers dat nu nog in de Jokevenloop belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arendonk. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 125 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

“In de straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Annelies Cornelis, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. De bestaande grachten wordt geoptimaliseerd of er worden nieuwe grachten aangelegd voor de opvang van het propere regenwater.”

Begin augustus starten de nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit, …) met aanpassings- en vernieuwingswerken in de Mierdseweg. Daarna volgen De Kleermakers, Roeststraat en Onder d'Eike. Deze werken zullen ongeveer 4 maanden duren. De rioleringswerken gaan van start op maandag 22 augustus en zullen na ongeveer 6 maanden afgerond worden. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Er wordt gestart in Onder d'Eike. Nadien verplaatsen de werken zich naar Mierdseweg, De Kleermakers en Roeststraat. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op donderdag 11 augustus om 19u in zaal De Wamp, Deroissart 5 in Arendonk.

Annelies Cornelis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie