Aquafin start met rioleringswerken voor een propere Laarbeek

Aquafin en de stad Scherpenheuvel-Zichem starten op 17 november 2014 met grootschalige rioleringswerken in de wijk Messelbroek. Doel van het project is het afvalwater van de wijk, dat nu nog ongezuiverd in de Laarbeek belandt, op te vangen en aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Brielstraat. Het gaat om het afvalwater van maar liefst 2600 inwoners dat bijkomend zal worden gezuiverd.

 

Wim Cheroutre, projectmanager van Aquafin, licht toe hoe de werken verlopen: “In een eerste fase wordt de riolering in de Testeltsebaan aangelegd. In 2015 komen vervolgens de Brielstraat, Amerstraat, Hammekensstraat, Eikeveldstraat, Kerkendijk, Engelenberg en het overige deel van de Testeltsebaan aan bod. De werken aan het kruispunt Testeltsebaan-Pelgrimsstraat zijn pas voorzien in het voorjaar van 2016. De werken zullen dus gefaseerd verlopen zodat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De totale duur van het volledige project is ongeveer 2 jaar. De stad neemt de wegen- en rioleringswerken in Kerkendijk, Eikeveldstraat en Hammekensstraat voor zijn rekening.”

 

“De straten krijgen allemaal een nieuwe, gescheiden riolering. Dit betekent dat het regen- en afvalwater afzonderlijk worden opgevangen. Het afvalwater wordt aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk, het propere regenwater kan rechtstreeks naar de Laarbeek vloeien. Ook de omwonenden langs het tracé moeten het regenwater afkoppelen van de riolering. Zij worden hierbij begeleid door een afkoppelingsdeskundige. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan het aangesloten worden op het openbaar regenwaterstelsel.”

 

Op maandag 3 november organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer info krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in zaal de Keyt, Kerkendijk 4 in Messelbroek. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Veerle Boey

0498 45 52 89, adviseur communicatie

Wim Cheroutre

0477 46 60 18, projectmanager

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be