Aquafin start met rioleringswerken voor een propere Laarbeek

Vrijdag 31 oktober 2014 — Aquafin en de stad Scherpenheuvel-Zichem starten op 17 november 2014 met grootschalige rioleringswerken in de wijk Messelbroek. Doel van het project is het afvalwater van de wijk, dat nu nog ongezuiverd in de Laarbeek belandt, op te vangen en aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Brielstraat. Het gaat om het afvalwater van maar liefst 2600 inwoners dat bijkomend zal worden gezuiverd.

 

Wim Cheroutre, projectmanager van Aquafin, licht toe hoe de werken verlopen: “In een eerste fase wordt de riolering in de Testeltsebaan aangelegd. In 2015 komen vervolgens de Brielstraat, Amerstraat, Hammekensstraat, Eikeveldstraat, Kerkendijk, Engelenberg en het overige deel van de Testeltsebaan aan bod. De werken aan het kruispunt Testeltsebaan-Pelgrimsstraat zijn pas voorzien in het voorjaar van 2016. De werken zullen dus gefaseerd verlopen zodat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De totale duur van het volledige project is ongeveer 2 jaar. De stad neemt de wegen- en rioleringswerken in Kerkendijk, Eikeveldstraat en Hammekensstraat voor zijn rekening.”

 

“De straten krijgen allemaal een nieuwe, gescheiden riolering. Dit betekent dat het regen- en afvalwater afzonderlijk worden opgevangen. Het afvalwater wordt aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk, het propere regenwater kan rechtstreeks naar de Laarbeek vloeien. Ook de omwonenden langs het tracé moeten het regenwater afkoppelen van de riolering. Zij worden hierbij begeleid door een afkoppelingsdeskundige. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan het aangesloten worden op het openbaar regenwaterstelsel.”

 

Op maandag 3 november organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer info krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in zaal de Keyt, Kerkendijk 4 in Messelbroek. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Veerle Boey 0498 45 52 89 at adviseur communicatie
Wim Cheroutre 0477 46 60 18 at projectmanager