Aquafin start met rioleringswerken in Bovenkassei

Vrijdag 17 april 2015 — Op maandag 11 mei 2015 starten de werken rond het project “Afkoppelen Bovenkassei”. Met dit project wil Aquafin regen- en oppervlaktewater, dat nu nog aangesloten is op het rioolwaterzuiveringsstation van Zandbergen, afkoppelen en afvoeren naar de Dender.

“De werken zullen in totaal ongeveer 12 maanden duren en worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden”, vertelt projectmanager van Aquafin Matthias De Backer. “Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in Bovenkassei tussen de Steengroeveweg en het Zandbergenplein. Ook gebeuren er een aantal ingrepen aan het bestaande grachtenstelsel. De stad Geraardsbergen maakt van de werken gebruik om de schoolomgeving herin te richten en verfraaiingswerken uit te voeren aan het wegennet.”

Om de buurtbewoners te informeren over de concrete timing en fasering, organiseren de stad Geraardsbergen en de betrokken partners een infoavond. Deze gaat door op dinsdag 21 april 2015 om 19.30 uur in de school Sint-Lutgardis, Bovenkassei 12A in Zandbergen. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.