Skip to Content

Aquafin start in juni met rioleringswerken in Roeselare

Op 15 juni start Aquafin met het project collector Babilliebeek tussen de Meensesteenweg en Moorseelsesteenweg. Dit project maakt deel uit van een groter geheel met als doel het afvalwater van de inwoners van de Zilverberg en Beitem op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Roeselare aan te sluiten. Het vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de grachten en zo in de Babilliebeek.

Om dit te realiseren zal Aquafin een afvalwatercollector aanleggen vanaf de Meensesteenweg, langs de Babilliebeek richting de Moorseelsesteenweg tot aan de Koestraat (den Hukker). Daarnaast komt er een pompstation in de Dadizeleleenstraat, Plasstraat en aan den Hukker (hoek Koestraat met Moorseelsesteenweg). Deze pompstations moeten de nodige druk leveren op plaatsen waar het afvalwater getransporteerd moet worden van een lager naar een hoger gelegen punt.

“In sommige delen van de Moorseelsesteenweg en Dadizeleleenstraat voorziet het project in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel” vertelt Johan Van Reybrouck, projectmanager van Aquafin. “Er komt een leiding voor de afvoer van het afvalwater en een andere voor de afvoer van het hemelwater. Of, daar waar er grachten zijn, zullen deze voor de opvang van het hemelwater zorgen. Ook de leidingen van de huizen langs het traject dienen op dit stelsel aangesloten te worden” gaat Johan verder. “De werken verlopen in fases om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Het volledige project zal in totaal ongeveer 12 maanden duren.”

Op dinsdag 26 mei 2015 organiseren Aquafin en de betrokken partners een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn van harte welkom op deze infoavond om 19u30 in de zaal De Zilverlink, Meensesteenweg 412 naast de kerk van de Zilverberg.

Contacteer ons
Johan Van Reybrouck Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Johan Van Reybrouck Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar