Aquafin start in juni met rioleringswerken in Roeselare

Vrijdag 22 mei 2015 — Op 15 juni start Aquafin met het project collector Babilliebeek tussen de Meensesteenweg en Moorseelsesteenweg. Dit project maakt deel uit van een groter geheel met als doel het afvalwater van de inwoners van de Zilverberg en Beitem op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Roeselare aan te sluiten. Het vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de grachten en zo in de Babilliebeek.

Om dit te realiseren zal Aquafin een afvalwatercollector aanleggen vanaf de Meensesteenweg, langs de Babilliebeek richting de Moorseelsesteenweg tot aan de Koestraat (den Hukker). Daarnaast komt er een pompstation in de Dadizeleleenstraat, Plasstraat en aan den Hukker (hoek Koestraat met Moorseelsesteenweg). Deze pompstations moeten de nodige druk leveren op plaatsen waar het afvalwater getransporteerd moet worden van een lager naar een hoger gelegen punt.

“In sommige delen van de Moorseelsesteenweg en Dadizeleleenstraat voorziet het project in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel” vertelt Johan Van Reybrouck, projectmanager van Aquafin. “Er komt een leiding voor de afvoer van het afvalwater en een andere voor de afvoer van het hemelwater. Of, daar waar er grachten zijn, zullen deze voor de opvang van het hemelwater zorgen. Ook de leidingen van de huizen langs het traject dienen op dit stelsel aangesloten te worden” gaat Johan verder. “De werken verlopen in fases om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Het volledige project zal in totaal ongeveer 12 maanden duren.”

Op dinsdag 26 mei 2015 organiseren Aquafin en de betrokken partners een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn van harte welkom op deze infoavond om 19u30 in de zaal De Zilverlink, Meensesteenweg 412 naast de kerk van de Zilverberg.