Aquafin start in juni met rioleringswerken in Kleit

Vrijdag 29 mei 2015 — In juni start Aquafin samen met de gemeente Maldegem met rioleringswerken en aanpassingswerken aan nabij gelegen waterlopen. Met dit project wil Aquafin het oppervlaktewater uit de rioleringen van Kleit halen.

“Allereerst zullen de grachten afgekoppeld worden van het rioleringsstelsel. Omdat verschillende grachten nog aangesloten zijn op de riolering raakt bij hevige of langdurige regenval het rioolstelsel snel te vol”, vertelt Sophie Coene, projectmanager bij Aquafin. “Daarnaast worden een aantal aanpassingswerken uitgevoerd aan de Ede en zijn omliggende waterlopen. Tot slot gaan we een gescheiden stelsel aanleggen in Kleitkalseide en Lievevrouwdreef. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden afgevoerd. De regenwaterleidingen worden aangesloten op de grachten van de N44”. 

De inwoners van Kleitkalseide en Lievevrouwdreef dienen het regenwater gescheiden van het afvalwater tot aan de perceelgrens te brengen. De gemeente en Aquafin bieden de eigenaars van de betrokken percelen de mogelijkheid om een gratis studie van de afkoppelingen te laten opmaken.

De werken starten op dinsdag 4 augustus en zullen in totaal ongeveer 12 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op woensdag 3 juni 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. De infoavond gaat door om 20u30 in het gemeentehuis in zaal Adegem (3de verdieping), Markstraat 7 in Maldegem. Voor de inwoners van Kleitkalseide en Lievevrouwdreef worden voorafgaand aan de infoavond, om 20u, de afkoppelingen toegelicht.