Aquafin start in juni met rioleringswerken in Kleit

In juni start Aquafin samen met de gemeente Maldegem met rioleringswerken en aanpassingswerken aan nabij gelegen waterlopen. Met dit project wil Aquafin het oppervlaktewater uit de rioleringen van Kleit halen.

“Allereerst zullen de grachten afgekoppeld worden van het rioleringsstelsel. Omdat verschillende grachten nog aangesloten zijn op de riolering raakt bij hevige of langdurige regenval het rioolstelsel snel te vol”, vertelt Sophie Coene, projectmanager bij Aquafin. “Daarnaast worden een aantal aanpassingswerken uitgevoerd aan de Ede en zijn omliggende waterlopen. Tot slot gaan we een gescheiden stelsel aanleggen in Kleitkalseide en Lievevrouwdreef. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden afgevoerd. De regenwaterleidingen worden aangesloten op de grachten van de N44”. 

De inwoners van Kleitkalseide en Lievevrouwdreef dienen het regenwater gescheiden van het afvalwater tot aan de perceelgrens te brengen. De gemeente en Aquafin bieden de eigenaars van de betrokken percelen de mogelijkheid om een gratis studie van de afkoppelingen te laten opmaken.

De werken starten op dinsdag 4 augustus en zullen in totaal ongeveer 12 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op woensdag 3 juni 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. De infoavond gaat door om 20u30 in het gemeentehuis in zaal Adegem (3de verdieping), Markstraat 7 in Maldegem. Voor de inwoners van Kleitkalseide en Lievevrouwdreef worden voorafgaand aan de infoavond, om 20u, de afkoppelingen toegelicht.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be