Skip to Content

Aquafin start in juni met rioleringswerken in Bocholt

Vanaf juni start Aquafin met rioleringswerken in de Lechtenstraat, Kapelstraat en Groenstraat in Bocholt. Doel van dit project is de aanleg van een nieuwe leiding die het gezuiverde water afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Lechtenstraat, zal afvoeren naar de Kapelbeek.

Daarnaast wordt in de Lechtenstraat (vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie tot de Kapelstraat) en in de Kapelstraat (vanaf Kapel tot aan de kruising met de Goolderbeek) een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het afvalwater en het regenwater van de woningen voortaan via afzonderlijke leidingen wordt afgevoerd. In de Groenstraat worden de inbuizingen van de grachten aangepast en zijn er werken voorzien op het kruispunt van de Groenstraat met de Haagstraat. Na de aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen worden de wegen terug in oorspronkelijke toestand hersteld.

“Op dit moment worden al enkele voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen uitgevoerd” vertelt Mieke Lesage, projectmanager van Aquafin. “Vanaf juni tot aan de bouwvakantie wordt er door Aquafin gewerkt in de Kapelstraat ter hoogte van de Goolderbeek, dit is nabij het kruispunt van de Kapelstraat met de Oude Kerkstraat. Na de bouwvakantie starten de eigenlijke rioleringswerken. De werken verlopen in fases om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Na de bouwvakantie is de Lechtenstraat en de Kapelstraat (tussen kruispunt met Lechtenstraat en Goolderbeek) aan de beurt. Nadien schuiven de werken op naar de Kapelstraat en Groenstraat. Het volledige project zal in totaal ongeveer 1 jaar duren.”

Op dinsdag 19 mei 2015 organiseren Aquafin en de gemeente Bocholt een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn welkom op deze infoavond om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 16 in Bocholt.

Contacteer ons
Mieke Lesage Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Mieke Lesage Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar