Aquafin start in juni met rioleringswerken in Bocholt

Maandag 18 mei 2015 — Vanaf juni start Aquafin met rioleringswerken in de Lechtenstraat, Kapelstraat en Groenstraat in Bocholt. Doel van dit project is de aanleg van een nieuwe leiding die het gezuiverde water afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Lechtenstraat, zal afvoeren naar de Kapelbeek.

Daarnaast wordt in de Lechtenstraat (vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie tot de Kapelstraat) en in de Kapelstraat (vanaf Kapel tot aan de kruising met de Goolderbeek) een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het afvalwater en het regenwater van de woningen voortaan via afzonderlijke leidingen wordt afgevoerd. In de Groenstraat worden de inbuizingen van de grachten aangepast en zijn er werken voorzien op het kruispunt van de Groenstraat met de Haagstraat. Na de aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen worden de wegen terug in oorspronkelijke toestand hersteld.

“Op dit moment worden al enkele voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen uitgevoerd” vertelt Mieke Lesage, projectmanager van Aquafin. “Vanaf juni tot aan de bouwvakantie wordt er door Aquafin gewerkt in de Kapelstraat ter hoogte van de Goolderbeek, dit is nabij het kruispunt van de Kapelstraat met de Oude Kerkstraat. Na de bouwvakantie starten de eigenlijke rioleringswerken. De werken verlopen in fases om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Na de bouwvakantie is de Lechtenstraat en de Kapelstraat (tussen kruispunt met Lechtenstraat en Goolderbeek) aan de beurt. Nadien schuiven de werken op naar de Kapelstraat en Groenstraat. Het volledige project zal in totaal ongeveer 1 jaar duren.”

Op dinsdag 19 mei 2015 organiseren Aquafin en de gemeente Bocholt een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn welkom op deze infoavond om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 16 in Bocholt.