Aquafin start in de zomer met rioleringswerken in Denderleeuw

Maandag 23 maart 2015 — Aquafin en de gemeente Denderleeuw starten in de zomer 2015 met rioleringswerken in de Lindestraat. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 500 inwoners uit Denderleeuw bijkomend aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke. Het afvalwater belandt nu nog ongezuiverd in de Iddergemse waterloop

Gertjan Winten, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “Vanaf de Peugeot garage op de Steenweg zal het afvalwater via een pompstation en persleiding getransporteerd worden naar de Lindestraat. In de Lindestraat wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd tot aan de spoorweg. Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande collector, het regenwater wordt afgevoerd naar de waterloop. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis van de Lindestraat volledig te vernieuwen.”

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal hen adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt.

“Vanaf volgende week zullen de nutsmaatschappijen de nodige voorbereidende werken uitvoeren. Deze werken duren tot de zomer zodat na het bouwverlof gestart kan worden met de rioleringswerken en de heraanleg van de Lindestraat”, vertelt Gertjan Winten. De aannemer zal wel al voor het bouwverlof starten met de werken aan het pompstation in de Steenweg.

Op woensdag 25 maart 2015 organiseren de gemeente en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken en fasering verder worden toegelicht. Deze infoavond gaat door om 19u00 in Zaal Lindenveld, Stadionlaan 5 in Denderleeuw.