Aquafin start in de zomer met rioleringswerken in Denderleeuw

Aquafin en de gemeente Denderleeuw starten in de zomer 2015 met rioleringswerken in de Lindestraat. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 500 inwoners uit Denderleeuw bijkomend aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke. Het afvalwater belandt nu nog ongezuiverd in de Iddergemse waterloop

Gertjan Winten, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “Vanaf de Peugeot garage op de Steenweg zal het afvalwater via een pompstation en persleiding getransporteerd worden naar de Lindestraat. In de Lindestraat wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd tot aan de spoorweg. Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande collector, het regenwater wordt afgevoerd naar de waterloop. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis van de Lindestraat volledig te vernieuwen.”

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal hen adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt.

“Vanaf volgende week zullen de nutsmaatschappijen de nodige voorbereidende werken uitvoeren. Deze werken duren tot de zomer zodat na het bouwverlof gestart kan worden met de rioleringswerken en de heraanleg van de Lindestraat”, vertelt Gertjan Winten. De aannemer zal wel al voor het bouwverlof starten met de werken aan het pompstation in de Steenweg.

Op woensdag 25 maart 2015 organiseren de gemeente en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken en fasering verder worden toegelicht. Deze infoavond gaat door om 19u00 in Zaal Lindenveld, Stadionlaan 5 in Denderleeuw.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be