Aquafin start in april met rioleringswerken in Heldergem

Woensdag 18 maart 2015 — Aquafin en de gemeente Haaltert starten in april met rioleringswerken in Heldergem. Met deze werken zal het afvalwater van 1500 inwoners gescheiden van het regenwater opgevangen worden en aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Het afvalwater belandt nu nog ongezuiverd in de Steenbeek en de Ter Erpenbeek.

“We zullen een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Heldergemstraat, Oud-Dorp, Krekelenberg, Lochtingweg, Dekkersveld en een deel van de Hoomweg”, vertelt Thierry Adriaensens, projectmanager van Aquafin. “Het afvalwater wordt aangesloten op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van Heldergem. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden en geloosd in de verschillende bestaande grachten. In het doodlopende deel van Krekelenberg en Dekkersveld wordt telkens een pompstation gebouwd om de vuilvracht op te pompen. Zo wordt vermeden dat het vuile water lokaal in de grachten terecht komt”, besluit Adriaensens.

Op donderdag 19 maart 2015 organiseren de gemeente en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken en fasering verder worden toegelicht. Deze infoavond gaat door om 19u30 in de gebouwen van het jeugdcentrum “De Kouter”, Middelkouter 10 in Haaltert.

De afkoppelingsdeskundige zal vanaf 18u aanwezig zijn. Bewoners die nog problemen of opmerkingen hebben over de afkoppeling van hun regenwater kunnen dat voorafgaand de infoavond bespreken.