Skip to Content

Aquafin start in april met rioleringswerken in Heldergem

Aquafin en de gemeente Haaltert starten in april met rioleringswerken in Heldergem. Met deze werken zal het afvalwater van 1500 inwoners gescheiden van het regenwater opgevangen worden en aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Het afvalwater belandt nu nog ongezuiverd in de Steenbeek en de Ter Erpenbeek.

“We zullen een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Heldergemstraat, Oud-Dorp, Krekelenberg, Lochtingweg, Dekkersveld en een deel van de Hoomweg”, vertelt Thierry Adriaensens, projectmanager van Aquafin. “Het afvalwater wordt aangesloten op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van Heldergem. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden en geloosd in de verschillende bestaande grachten. In het doodlopende deel van Krekelenberg en Dekkersveld wordt telkens een pompstation gebouwd om de vuilvracht op te pompen. Zo wordt vermeden dat het vuile water lokaal in de grachten terecht komt”, besluit Adriaensens.

Op donderdag 19 maart 2015 organiseren de gemeente en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken en fasering verder worden toegelicht. Deze infoavond gaat door om 19u30 in de gebouwen van het jeugdcentrum “De Kouter”, Middelkouter 10 in Haaltert.

De afkoppelingsdeskundige zal vanaf 18u aanwezig zijn. Bewoners die nog problemen of opmerkingen hebben over de afkoppeling van hun regenwater kunnen dat voorafgaand de infoavond bespreken.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar