Aquafin start in april met rioleringswerken in de Rechtstraat

Woensdag 4 maart 2015 — Met dit project wil Aquafin het afvalwater van 700 inwoners uit de Rechtstraat aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Moerbeke. Nu komt het afvalwater nog ongezuiverd in de Zuidlede terecht. 

Om dit te realiseren zal Aquafin over het volledige tracé van de werken nieuwe vuilwaterleidingen en regenwaterleidingen aanleggen. Twee pompstations zullen het vuilwater via de bestaande rioleringsinfrastructuur van Eksaarde verpompen richting RWZI van Moerbeke. Ook worden een aantal aanpassingswerken aan grachten uitgevoerd die het regenwater afvoeren naar de poldergemalen. Tot slot wordt de wegenis heraangelegd.

In opdracht van de Stad Lokeren zal de aannemer ook het rioleringsstelsel van de private percelen langsheen het tracé omvormen tot een gescheiden rioleringsstelsel.

De rioleringswerken starten op maandag 13 april en zullen vermoedelijk tot het zomerbouwverlof van 2016 duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op donderdag 5 maart 2015 om 19u30 in ’t Moleken, Rechtstraat 326 in Eksaarde. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.