Skip to Content

Aquafin start half mei met rioleringswerken in Merksplas

Vanaf half mei start Aquafin met een nieuw rioleringsproject in Merksplas. Dankzij deze werken zal het afvalwater van de inwoners uit de Hoevestraat en Opstal binnenkort getransporteerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Merksplas. Dit vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de bestaande grachten. De werken zullen in totaal ongeveer 12 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

 

 “In Opstal en de Hoevestraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Rik Debusschere, projectmanager van Aquafin. “Er komt een leiding voor het afvalwater en de bestaande grachten worden gebruikt voor de afvoer van het regenwater. De rioleringswerken zullen half mei starten ter hoogte van het kruispunt Werfstraat/Hoevestraat. Vervolgens zal de aannemer de riolering verder aanleggen in de Hoevestraat richting Koekhoven. Tegelijkertijd zullen de nutsmaatschappijen (Pidpa en Eandis) hun net vernieuwen vanaf het kruispunt Opstal/Hoevestraat en zo richting de rioleringswerken vorderen.”

 

Op maandag 27 april 2015 organiseren Aquafin en de gemeente Merksplas een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn welkom op deze infoavond om 20.00 uur in het Gemeenschapscentrum, Markt 1 in Merksplas.

Contacteer ons
Rik Debusschere Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Rik Debusschere Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar